Kalevi Hemilä: Etera piristää ja kiristää kilpailua

”Työeläkeyhtiöillä on vähän kilpailukeinoja, mutta uuden toimijan tulo markkinoille vauhdittaa kilpailua työeläkevakuuttamisessa”, toteaa vuodenvaihteessa Eteran toimitusjohtajana aloittava MMT Kalevi Hemilä.

Eläkevakuutusyhtiö Eterassa toimitusjohtaja vaihtuu vuodenvaihteessa. Pitkän uran työeläkejärjestelmän eri tehtävissä tehnyt toimitusjohtaja Lauri Koivusalo (64) jää vanhuuseläkkeelle. Toimitusjohtajan pestin ottaa vastaan Kalevi Hemilä (53), joka on keväästä lähtien toiminut Eteran varatoimitusjohtajana.

Vuoden 2007 alusta Suomessa on vain yksi yksityisalojen työeläkelaki, TyEL. Toimialarajoitukset poistuvat, ja kaikki työeläkeyhtiöt voivat vakuuttaa minkä tahansa toimialan työntekijöitä. Eteran toiminta laajenee myös yrittäjien työeläkevakuutuksiin, joita se ei ole aiemmin voinut hoitaa lainkaan.

Kalevi Hemilän mukaan Eteran ongelmana on vakuutustoimialojen kapea-alaisuus. Uudessa markkinatilanteessa toimintakenttää on mahdollista laajentaa. Eteran osuus yksityissektorin vakuutusmaksutulosta on nykyisin noin kahdeksan prosenttia. Vuonna 2005 sen maksutulo on 670 miljoonaa euroa. ”Tavoitteemme on jatkossa pitää vähintään nykyinen kokomme”, Hemilä sanoo.

Etera tulee mukaan kilpailuun vuonna 2007

”Eteran tulo uutena yhtiönä markkinoille muuttaa vanhoja asetelmia ja tuo piristystä kilpailuun. Se on nähtävissä selvästi jo tällä hetkellä”, Hemilä sanoo.

Kilpailuun siirtyminen on Eteralle iso haaste, sillä yhtiö ei ole aiemmin myynyt vakuutuksia. Tähän asti laki on määrittänyt asiakaskunnan. Nollapisteestä ei kuitenkaan aloiteta, sillä työeläkevakuutuksesta Eteralla on yli 40 vuoden kokemus ja osaaminen.

”Lähtökohta on hyvä, mutta paikalleen ei saa pysähtyä. Lähdemme kilpailuun tosissaan mukaan”, Kalevi Hemilä toteaa. ”Työeläkeyhtiöiden kilpailukeinotkin ovat hyvin rajalliset. Kyseessähän on lakisääteinen työeläkevakuutus, jossa yhteistä ovat eläke-etuudet ja myös vakuutuksen hinta. Kilpailukeinoiksi jäävät sijoitusten tuotot, hyvä palvelu ja toiminnan tehokkuus”, Hemilä jatkaa.

Sijoitustoiminta tuottaa hyvin

Etera on menestynyt hyvin sijoitustoiminnassaan. Se ylsi vuonna 2004 työeläkeyhtiöistä parhaaseen sijoitustuottoon. Kolmen kärkeen se pääsi myös tämän vuoden alkupuoliskon 6,7 %:n tuotollaan. Eteran 5,3 miljardin euron sijoituksista 26 % oli kesäkuun lopussa sijoitettu osakkeisiin ja osuuksiin, 11 % kiinteistöihin ja 57 % joukkovelkakirjoihin. Kotimaahan on sijoitettu koko summasta vajaa 40 %.

”Hyvät sijoitustuotot alentavat tulevaisuuden vakuutusmaksuja, sillä osa sijoitustuottojen ylijäämästä palautetaan asiakkaille asiakashyvityksinä. Mitä paremmin sijoitukset tuottavat, sitä enemmän yhtiöt pystyvät antamaan asiakashyvityksiä. Tämä on ainoa tapa työeläkeyhtiöille kilpailla rahalla”, Kalevi Hemilä korostaa.

Yrityskohtaisia asiakashyvityksiä myös Eterasta

Vuodesta 2007 lähtien Etera maksaa työnantajakohtaisia asiakashyvityksiä, kuten muutkin työeläkeyhtiöt. Tähän asti Eterassa vakuutusmaksu ja sen alennus on ollut samansuuruinen kaikille työnantajille.

”Hyvät sijoitustuottomme vaikuttavat hyvitysten määrään. Yrityskohtaisista asiakashyvityksistä hyötyvät eniten pitkäaikaiset asiakkaamme. Yleensäkin asiakashyvitykset näyttävät olevan positiivinen yllätys asiakkaillemme”, Hemilä toteaa.

Kumppania katsellaan

Etera toimii tällä hetkellä itsenäisenä työeläkeyhtiönä. Sillä ei ole toistaiseksi vahinko- tai henkivakuutusyhtiökumppania, kuten muilla työeläkeyhtiöillä. ”Työeläkevakuutuksessa olemme kilpailukykyisiä, mutta asiakkaat tarvitsevat muitakin tuotteita kuin työeläkkeen. Suhtaudumme avoimin mielin, jos jonkun kumppanin kanssa edut ovat yhteneväiset. Jos sopivaa kumppania ei löydy, jatkamme yksin”, Hemilä korostaa.

Hemilä perii edeltäjältään Lauri Koivusalolta hyvässä kunnossa olevan yhtiön. Sijoitustoiminta tuottaa hyvin ja vakuutustoiminta on tehokasta huolimatta siitä, että Etera hoitaa vaikeita toimialoja, joilla lyhyet, pirstaleiset työsuhteet ovat tavallisia. Nykyisin lähes 80 % kaikista vakuutustapahtumista hoidetaan Eterassa reaaliajassa sähköisesti, kun vielä vuosituhannen vaihteessa vakuuttaminen hoidettiin valtaosin lomakkeilla.

Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö. Etera hoitaa ainoana eläkevakuutusyhtiönä LEL- ja TaEL-eläkevakuutuksia siihen asti kunnes LEL-, TEL- ja TaEL –työeläkelait yhdistetään vuonna 2007 työntekijän eläkelaiksi (TyEL). TyELin voimaantultua Etera voi vakuuttaa kaikkia toimialoja, myös yrittäjiä.

LEL alenee, TaEL -maksu nousee

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa vakuutusmaksuprosentit vuosittain. Vuodelle 2006LEL-maksu alenee 22,5 %:iin ja TaEL-maksu nousee 20,3 %:iin. Työntekijän osuus vakuutusmaksuista on alle 53-vuotiailla 4,3 % ja sitä vanhemmilla 5,4 %.

Uusia vakuutusmaksuprosentteja sovelletaan palkkoihin, jotka maksetaan 1.1.2006 jälkeen. LEL- ja TaEL-maksut maksetaan kaikista palkoista ja muista veronalaisista korvauksista.