Caternetille uusi sertifikaatti

Suomen johtava sertifiointielin SFS-Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt Caternet Finland Oy:lle ISO 22000 sertifikaatin, joka on äskettäin julkaistu kansainvälinen standardi elintarviketurvallisuudelle. Caternet Finland Oy on ensimmäinen suomalainen elintarvikealan yritys, jolle kyseinen standardi on myönnetty.

ISO (The International Organisation for Standardization) on kehittänyt standardin tehostamaan elintarviketurvallisuutta. Caternet Finland Oy:lle vuonna 2001 myönnetty HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) -tuoteturvallisuusjärjestelmän sertifikaatti DS 3027 on osa ISO 22000 elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmästandardia.

DS 3027:ää on käytetty yhtenä ISO 22000 kehittämisen pohjana. DS 3027 -sertifikaatti viestii siitä, että elintarvikeyrityksen perusedellytys – tuotteiden turvallisuus – on järjestelmällisessä hallinnassa ja että järjestelmää ylläpidetään, toteutetaan ja valvotaan tehokkaasti. ISO 22000 -standardi on DS 3027:ää laajempi ja yksityiskohtaisempi, ja antaa näin järjestelmän kehittämiselle ja käytölle entistäkin enemmän tukea.

Vaikka ISO 22000 on vasta äskettäin julkaistu standardi, se on jo ehtinyt herättää paljon mielenkiintoa elintarvikealalla. ISO 22000 on kansainvälinen standardi, jonka tunnettuus tulee olemaan huomattavasti suurempi kuin tanskalaisen DS 3027 -standardin.

Caternet Finland Oy:lle vuonna 2003 myönnetty ISO 9001 laadunhallintajärjestelmän sertifikaatti kuuluu myös ”ISO-perheeseen”.

– Caternet Finland Oy oli ensimmäinen tuoretuotteiden elintarviketukkualalla Suomessa toimiva yritys, joka omasi sekä DS 3027 että ISO 9001 -sertifikaatit. Nyt Caternet Finland Oy toimii edelläkävijänä myös ISO 22000-järjestelmän käytössä, kerrotaan yhtiöstä