Korkeaoja: Kotimaisen sokerintuotannon jatkuminen turvattu

EU:n maatalousneuvosto päätti torstaina Brysselissä unionin sokeripolitiikan uudistuksesta. Sen mukaan sokerin viitehinta laskee unionissa 36 prosenttia. Hinnanalennuksesta korvataan tuottajille 64 prosenttia. Ratkaisulla on tarkoitus tasapainottaa sokerimarkkinoita EU:ssa.

Suomi sai oikeuden maksaa sokerijuurikkaan tuottajille kansallista tukea. Lisäksi Suomi sai oikeuden siirtää 25 prosenttia jalostuskapasiteetista nykyisten kahden jalostuslaitoksen välillä. Myös EU:lta tulevaa kompensaatio-osuutta korotettiin Suomen osalta. Nämä päätökset yhdessä luovat edellytykset yhden jalostuslaitoksen toiminnan jatkumiselle. Lopulliset päätökset jalostustoiminnan jatkon yksityiskohdista jäävät teollisuudelle sekä valtion, viljelijöiden ja teollisuuden välisiin neuvotteluihin.

”Tämä ratkaisu oli erittäin vaikeissa neuvotteluissa saavutettuna hyvä lopputulos. Suomi saa jatkaa sokerijuurikkaan tuotantoa mittakaavassa, joka mahdollistaa yhden sokeritehtaan toiminnan jatkumisen täydellä kapasiteetilla”, totesi maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja ratkaisun jälkeen.

Suomi sai oikeuden maksaa sokerijuurikkaan tuottajille enintään 350 euroa hehtaarikohtaista sokerijuurikkaan tuotantoon sidottua tukea. Tämä turvaa Korkeaojan mukaan tuotannon kannattavan jatkamisen. ”Suomalainen juurikkaanviljelijä voi nyt tehdyn ratkaisun jälkeen katsoa luottavaisesti tuotannon jatkumiseen. Nyt tehty ratkaisu on tarkoitettu pitkäaikaiseksi.”

”Ratkaisu oli tärkeä senkin vuoksi, että sillä toteutetaan Eurooppa-neuvoston edellyttämää periaatetta, jonka mukaan uudistusten yhteydessä EU:n epäsuotuisten alueiden tuottajien edut turvataan. Ratkaisu osoitti, että unionin päätöksissä voidaan ottaa huomioon Suomen kaltaisen pienen jäsenmaan erityisolosuhteet”, Korkeaoja sanoi.

”Ratkaisulla voidaan myös turvata yhteisön sokerimarkkinoiden tasapaino pitkällä tähtäimellä”, Korkeaoja totesi.