Suonenjoella kausihuoneviljelyn opetusta

Kevyiden, uudentyyppisten kausihuoneiden ja viljelykatteiden käyttö puutarhatuotannossa yleistyy nyt nopeasti Euroopassa. Tässä kehityksessä halutaan olla mukana Suomessa, mutta erityisesti täällä Sisä-Savossa, sanoo Ilkka Voutilainen Marjaosaamiskeskuksesta.

– Suonenjoella alkaa kausi- ja kasvihuoneyrittäjille laatuaan ensimmäinen täsmäkoulutus Savossa ja ilmeisimmin koko Suomessa.

Voutilainen kertoo, että Suonenjoella koulutuksen järjestää Savon ammatti- ja aikuiskoulutusopisto. – Koulutusryhmässä aloittaa 13 aktiivista yrittäjää, jotka ovat kiinnostuneet kausihuonetuotannosta.

– Kurssilaisille tarjotaan viimeinen alan tietous koti- ja ulkomailta. Tämä tulee olemaan täsmäkoulutusta markkinarakoon.

– Savon ammatti- ja aikuisopisto tekee koulutus- ja kehittämisohjelman suunnittelussa yhteistyötä tekniikan maahantuojien ja Marjaosaamiskeskuksen kanssa. Tarkoitus on ensi kevään aikana käydä tutustumassa viljelijäjoukon kanssa myös EU-alueella tähän hyvin laajasti käytössä olevaan tuotantotapaan, jolla sadon ajoittamisen lisäksi tavoitellaan määrällisesti parempaa satoa, parempaa tuotteiden laatua sekä sitä kautta taloudellista tulosta, kertoo Voutilainen.

Kurssi alkaa tiistaina 22.11.2005.