Tapaturmia voidaan välttää

Vuosittain maatalousyrittäjille sattuu runsaat 6 000 Maatalousyrittäjieneläkelaitoksen rekisteröimää työtapaturmaa. Niistä neljäsosa luokitellaanvakaviksi eli niistä seuraa vähintään 31 vuorokauden sairausloma. Yksikäänmaatiloilla sattuva henkilö- tai omaisuusvahinkoon johtava tapaturma ei oleennalta määrätty, vaan jokainen tapaturma voidaan torjua ennakolta.Tärkeimmät panostukset maatilan työturvallisuuteen tehdään jo, kun tuotantoasuunnitellaan. Asianmukaisilla työsuojelutoimenpiteillä voidaan vaikuttaasiihen, että esimerkiksi inhimillisten virheiden seuraukset eivät muodostuvakaviksi tai jopa kohtalokkaiksi.

Keskeinen keino parantaa kokonaisvaltaisesti tilan turvallisuustasoa onhuolehtia sekä isäntäväen että työntekijöiden jaksamisesta pitkälläaikavälillä. Kiireestä huolimatta on muistettava pitää lepotaukoja myöslyhytkestoisten sesonkitöiden aikaan. Töiden huolellinen suunnittelu jatehostaminen muun muassa tilayhteistyöllä ja ulkoistamalla vähentää kiirettäja väsymystä. Kun työnmenekki pysyy hallinnassa, jää paremmin voimiakiinnittää huomiota tilan turvallisuuteen ja omiin työtapoihin.

Lapset osallistuvat mielellään maatilan erilaisiin töihin. He oppivatmatkimalla vanhempiaan tai muita varttuneempia, kuten isompia sisaruksiaan.Aikuisten oma esimerkki on paras esimerkki edellyttäen, että omat työtavatovat turvallisia sekä kokeneelle aikuiselle että myös lapselle.Henkilönsuojainten asianmukainen käyttö kannattaa opettaa lapsille jopienestä pitäen ja näyttää samalla itse mallia. Esimerkiksi meluaaiheuttavissa töissä on muistettava suojata myös työtä seuraavan lapsenkuulo.

Työtehoseuran Internetsivustolta löytyy tarkistuslista, jonka avulla voijärjestelmällisesti kartoittaa maatilan lapsille vaarallisia paikkoja(www.tts.fi/maatalous). Siihen voi käyttää myös maataloustiedotteesta numero574 löytyvää tarkistuslistaa. Listaa tutkiessa kannattaa muistaa, että siinämainitut vaaranpaikat on koottu lapsille ja aikuisille maassamme sattuneidenvakavien, jopa kohtalokkaiden, tapaturmien perusteella.

Maatalouden työskentely- ja elinolosuhteiden terveellisyyttä jaturvallisuutta edistävät toimenpiteet koskevat sekä viljelijää että hänenpuolisoaan ja perhettään. Viljelijäperheen turvallisuuden edistäminenparantaa myös tilapäisen työvoiman, kuten maatalouslomittajienturvallisuutta. Myös kaikkien maatilalla vierailevien, kutenkeinosiementäjien, huoltomiesten, eläinlääkäreiden sekä sukulaisten jatuttavien turvallisuus paranee.

Työtehoseurassa tehdyn tutkimuksen mukaan suuri osa sekä lievistä ettävakavista tapaturmista sattuu samoissa työvaiheissa ja samojen välittömienaiheuttajien takia. Tapaturmien syntyyn on todennäköisesti vaikuttanutuseita tapaturmatekijöitä, jotka jäävät tilastojen ulkopuolelle. Useimmissatapauksissa samat työturvallisuutta edistävät toimenpiteet ehkäisevät myösläheltä piti -tilanteita eli pieniä kolhuja ja materiaalivahinkoja, lieviäja vakavia tapaturmia sekä mahdollisesti myös kohtalokkaita työtapaturmia.Tutkimus tehtiin Maatalousyrittäjien eläkelaitoksentyöturvallisuusapurahalla.