Osaatko hinnoitella konetyösi?

Konekustannusten laskennalla on yhä tärkeämpi tehtävä arvioitaessa tilankoneiden käytön tehokkuutta ja taloudellisuutta. Omien koneiden todellisiinhintoihin ja käyttömääriin perustuvat laskelmat antavat pohjan kustannustentarkasteluun. Kun kustannukset ovat selvillä, voidaan myös urakoitava työhinnoitella kilpailukykyiseksi, todetaan Työtehoseurasta.

Kirjanpitotiloilta kerätyn aineistonavulla on arvioitu, että maatalouden urakoinnin arvo olisi noin 50 miljoonaaeuroa vuodessa eli noin 20 euroa hehtaaria kohti.

Etenkin investointia suunniteltaessa on tärkeää selvittää omatkonekustannukset. Maatalouskoneiden vuotuiset käyttömäärät ovat useinvähäiset, jolloin laskennalliset tuntikustannukset ovat korkeat. Kunkalustoon on kerran investoitu, pitää sille saada mahdollisimman paljontuottavaa käyttöä.

Konekustannusten laskennassa on huomioitava kiinteät ja muuttuvatkustannukset. Kiinteät kustannukset koostuvat koneen hankintahinnanpoistosta ja hankintahinnan (sidotun pääoman) korkovaatimuksesta sekäomaisuuden säilytys- ja vakuutuskustannuksista. Muuttuvat kustannuksetaiheutuvat koneen käytöstä. Niitä ovat esimerkiksi poltto- javoiteluainekustannukset, huolto- ja kunnossapitokustannukset sekäkuljettajan palkka. Laskelmat on kätevä tehdä Työtehoseuran TTS-koneohjelmalla, jolloin käytössä on myös työnmenekkiarvot.

Kaluston käyttöaste ja ammattitaito parempaan käyttöön

Maatilan töitä tulee suunnitella niin, ettei ”ylimääräistä” kalustoa omalletilalle hankita. Turhilta konehankinnoilta voi säästyä, jos lähiseudunviljelijöiden ja urakoitsijoiden välillä on toimiva keskusteluyhteys. Töidenketjuttaminen eli työvaiheen jakaminen osiin useamman tilan kesken tehostaakoneiden käyttöä ja tasoittaa työhuippuja.

Tuotantoteknologia (työ, koneet, rakennukset) aiheuttaa tuotantosuunnasta jayksikkökoosta riippuen noin puolet maatalouden kaikistatuotantokustannuksista. Etenkin pienten tilojen ongelmia ovat alhainenkustannustehokkuus ja vanhahko tekniikka. Maatilayrityksen tulee hakeasellaisia olosuhteita, joissa yrityksen tuotantopanokset hyödynnetääntehokkaasti. Toisin sanoen peltoviljelyn, eläinten ja muiden ansiolähteidenon tarjottava kone- ja rakennusinvestoinneille riittävästi käyttöä jayrittäjälle sopiva työmäärä.

Urakointityön hinnoittelu

Urakoinnissa palvelun myyjä ja ostaja tarkastelevat työnhintaa erinäkökulmista ja näkemykset sopivasta hinnasta usein eroavat. Ostajaa eivätyleensä kiinnosta myyjän kustannukset, vaan hän vertaa hintoja ja saamaansahyötyä.

Urakointihinnasta ja sen perusteista on tärkeää sopia ennen työnaloittamista, jotta vältytään turhilta erimielisyyksiltä. Myös muut työnlaatuun, itse työn suorittamiseen, ajankohtaan ja tarvikkeisiin liittyvätasiat on sovittava. Apuna sopimisessa voidaan käyttää valmiitasopimuspohjia, joita löytyy esimerkiksi osoitteestawww.tts.fi/maatalous/yty/sopimus.htm