Maataloustuloon roima pudotus

Maataloustulo laskee tänä vuonna runsaat kahdeksan prosenttia, arvioi MTT (Maa-ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) ennakkolaskelmassaan. Laskelman mukaanvuoden 2005 maataloustulo on noin 1,0 miljardia euroa, kun se viime vuonna ylsilähes 1,1 miljardiin euroon.

Maataloustulo pienenee jo kolmatta vuotta peräkkäin. Syynä on kustannustenkasvu. MTT:n arvion mukaan maa- ja puutarhatalouden tuotot kasvavat kuluvanavuonna prosentin, mutta samaan aikaan kustannukset kasvavat yli neljäprosenttia. Yhteisvaikutuksena maataloustulo pienenee.

Maataloustulo mittaa korvausta, jonka yrittäjäperhe saa omalle työlle ja omallepääomalle. Se lasketaan vähentämällä maatalouden kokonaistuotosta maataloudenkokonaiskustannukset.

KUSTANNUKSET NOUSEVAT ÖLJYN HINNAN MUKANA

Maa- ja puutarhatalouden kokonaistuotto on tänä vuonna 4,0 jakokonaiskustannukset runsaat 3,0 miljardia euroa. Kokonaiskustannuksia nostaaerityisesti öljyn hinnan nousu, joka vaikuttaa paitsi suoraanenergiakustannuksiin myös välillisesti moniin muihin tuotantopanoksiin kutenlannoitteisiin. Lisääntynyt ostorehujen käyttö kasvattaa kustannuksia, mitähintojen lasku kuitenkin osittain kompensoi. Koneiden ja rakentamisen hinnatnousevat tänä vuonna selvästi yleistä inflaatiovauhtia nopeammin.

Maa- ja puutarhatalouden kokonaistuottoa kasvattavat sianlihan tuottajahinnannousu sekä lisääntynyt viljan myynti. EU:n sianlihanmarkkinat ovat hyötyneetuusien jäsenmaiden kysynnän kasvusta. Sianlihan tuottajahinta nousee Suomessatänä vuonna lähes seitsemän prosenttia viime vuodesta. Viljan myyntitulotkasvavat hyvän sadon ansiosta neljä prosenttia, vaikka tuottajahinnat jäävätedellisvuotta selvästi alemmiksi.

MAIDON TUOTTAJAHINTA LASKEE

Maidon tuotanto ja siitä saatavat tulot pienenevät. Maidon tuottajahinta laskeekuluvana vuonna kuusi prosenttia edellisvuodesta. Tämä on seurausta EU:n viimevuonna aloittamasta politiikkauudistuksesta, jossa voin ja maitojauheenhallinnollisia vähimmäishintoja alennetaan. Kokonaistuottoa vetää alaspäin myösnaudanlihantuotannon lähes seitsemän prosentin lasku. Siipikarjanlihastasaatavat tulot alenevat, koska halpa tuontiliha painaa tuottajahintatasoaalaspäin.

MTT arvioi, että maataloustuotteiden myyntituloista kertyy tänä vuonna 2,1miljardia euroa, mikä on lähes kaksi prosenttia vähemmän kuin viime vuonna.Kotieläintuotannon osuus on 1,4, kasvinviljelyn 0,3 ja puutarhatalouden 0,4miljardia euroa. Maatalouden saama tukisumma kasvaa tänä vuonna runsaat kolmeprosenttia viime vuoteen verrattuna yltäen 1,85 miljardiin euroon. Sen osuusnousee 46 prosenttiin maa- ja puutarhatalouden kokonaistuotosta.