Kesko trimmaa organisaatiotaan

K-ruokakaupoissa käy päivittäin yli miljoona asiakasta. Kaikissa K-ruokakaupoissa heitä palvelee K-kauppias henkilökuntansa kanssa. Parantaakseen K-ruokakauppojen asiakastyytyväisyyttä ja kilpailukykyä Ruokakesko uudistaa toimintaansa ja organisaatiotaan. Ketjutoimintaa tiivistetään ja ketjujen yhteistyötä ostoissa, markkinoinnissa ja logistiikassa lisätään merkittävästi. Keskeistä on erinomainen palvelu- ja hintakilpailukyky.

Ruokakesko johtaa K-ruokakauppaketjuja sekä vastaa osto-, markkinointi- ja logistiikkatoiminnoista sekä kauppapaikoista. K-ruokakauppojen ohjaus tiivistetään kuudesta kolmeen yksikköön, jotka ovat K-citymarket (51 kpl), K-supermarket (152 kpl) ja K-market (kaikki muut K-ruokakaupat ml. K-extrat, K-pikkolot ja Cassat, yhteensä 850 kpl). Lisäksi K-ruokakauppojen palvelu- ja hintakilpailukykyä parannetaan merkittävästi Ruokakeskon tehostaessa toimintoketjun ohjausta asiakkaista tavarantoimittajiin asti.

Logistiikkaa tehostetaan ensisijaisesti parantamalla koko logistisen ohjauksen edellytyksiä. Lisäksi suunnitelmaan kuuluu Ruokakeskon varastotuotannon siirto Kesko Oyj:n kuljetus- ja terminaalitoiminnasta vastaavaan Kesped Oy:hyn. Kespedistä tulee Ruokakeskon tytäryhtiö, ja sen nimi on tarkoitus muuttaa Keslog Oy:ksi. Ensi vuoden alussa voimaan tulevalla järjestelyllä ei ole välittömiä henkilöstövaikutuksia.

Uudistusten tavoitteena on saavuttaa kilpailijoita parempi myynnin kehitys. Kauppapaikkoihin suunnitellaan lähivuosina yli 300 miljoonan euron investointeja. Ruokakeskon keväällä 2005 aloitetun toiminnan tehostamisen vaikutuksesta säästöjä syntyy noin 20 miljoonaa euroa aiempaan tasoon verrattuna. Pääoman käyttöä tehostetaan myymällä kauppapaikkoja samalla kun kauppapaikkaverkostoon investoidaan ja kauppapaikkojen myyntitehoa nostetaan. Kauppapaikkapääoman suunnitellaan säilyvän nykyisellä tasolla.

K-ruokakauppiaita on yhteensä noin 900 ja kaikkiaan K-ruokakaupoissa työskentelee noin 14 500 henkilöä

Ruokakeskon uusi organisaatio

Ketjujen ohjauksesta vastaavat Ruokakeskon varatoimitusjohtaja Harri Sivula (K-citymarket), johtaja Minna Kurunsaari (K-supermarket) ja johtaja Mika Rautiainen (K-market). Tavarakaupasta vastaa johtaja Ari Akseli. Henkilöstöstä, konseptikehityksestä ja markkinoinnin tuesta sekä K-Plus Oy:stä vastaa johtaja Niila Rajala. Kauppapaikoista ja kauppiasohjelmasta vastaa johtaja Kari Heiskanen. Toimitusketjun ohjauksesta, tietohallinnosta ja taloudesta vastaa johtaja Petteri Niemi, joka on aiemmin toiminut Tuko Logistics Oy:n kaupallisena johtajana. Keslog Oy:n toimitusjohtaja on Mika Salmijärvi.

Citymarket Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty Juha Ahtinen, joka raportoi Harri Sivulalle. Toimitusketjun ohjauksesta vastaava johtaja Antti Palomäki ja talousjohtaja Harri Koukkunen raportoivat Petteri Niemelle. Johtaja Ari Virnes vastaa K-ruokakauppojen yhteisestä tekemisestä, kuten Pirkasta ja muista omista merkeistä. Virnes raportoi Ari Akselille. Hänelle raportoi myös Kespro Oy:n toimitusjohtaja Minna Laakkonen, jonka vastuulle tulee lisäksi suurkuluttajatuotteiden hankinta.

Kenttä ja talous -yksikön nykyinen johtaja Jukka Sipilä on nimitetty Rautakesko Oy:n johtajaksi vastuualueina talous, tiedonhallinta ja riskienhallinta. K-citymarketin nykyinen johtaja Kari Kivikoski on nimitetty Konekesko Oy:n toimitusjohtajaksi ja K-marketin johtaja Eija Jantunen K-instituutin toimitusjohtajaksi.