Pienyrityksistä gourmeeta kauppoihin

Maaseudulla toimivien elintarvikealan pienyritysten lisääntyminen ilahduttaa maa- ja metsätalousministeri JUHA KORKEAOJAA. — Pienyrityksistä saamme kauppojen valikoimiin uudenlaisia, korkeatasoisia tuotteita – todellista suomalaista "gourmeeta", ministeri muotoili keskiviikkona kotimaisuuskampanjan avajaistilaisuudessa Helsingissä.

Elintarvikealalla toimii noin 3 000 pk-yritystä, jotka työllistävät 8 400 henkeä, mikä on 14 prosenttia alan työpaikoista ja 8 prosenttia liikevaihdosta. Korkeaojan mukaan elintarvikealan pienyrittäjät uskovat lujasti tuotteidensa kilpailukykyyn niiden erikoisominaisuuksien vuoksi.

Pienyritysten liiketoiminnalliset vahvuudet liittyvät paikallisten markkinoiden tuntemiseen, omasta maakunnasta saatavien raaka-aineiden käyttöön ja asiakkaan lähellä toimimiseen. Keskeisinä kilpailutekijöinä Korkeaoja pitää ammattitaitoista henkilöstöä, yrityksen hyvä mainetta sekä palvelun nopeutta ja joustavuutta.

Neuvotteluvoiman ja riskinottokyvyn puutteellisuus rajoitteina

Tuotanto markkinoidaan lähinnä omaan maakuntaan ja liiketoiminnan laajentaminen kiinnostaa pääasiassa kotimaassa. — Menestymistä rajoittavat eniten neuvotteluvoiman puute markkinoille pääsystä, viranomaissäädökset ja asiakkaiden riittämättömyys markkina-alueella. Myös rahoituksen riittävyys ja puutteellinen riskinottokyky koettiin useissa yrityksissä liiketoimintaa vaikeuttaviksi tekijöiksi, Korkeaoja kertoi.

Ministerin mukaan paikallisella ruualla on monia etuja, sitä ei ole kuljetettu pitkiä matkoja maan äärestä toiseen ja siksi se on tuoreempaa ja terveellisempää. — Suomesta löytyvät raaka-aineet hienoonkin ruokakulttuuriin, mutta kuluttaja joutuu tekemään paljon työtä niiden löytämiseksi. Turhan harvoin lähikaupassa on tarjolla paikallista ja tuoretta, leipää lukuun ottamatta, Korkeaoja pahoitteli.

Paikaillisia ruokaherkkuja oman alueen kauppaan

Ruokakulttuurin vaalimisen ei Korkeaojan mielestä tarvitse olla pienen joukon harrastus, siinä voivat olla mukana kaikki suomalaiset. — Esimerkiksi ranskalaiset kuluttajat ovat kiihkeän ylpeitä oman alueensa erikoisherkuista, niitä suositaan ja halutaan tarjota vieraille. Paikallinen ruoka on kehittymässä trendiksi muuallakin, siitä on selviä merkkejä.

Ministerin mukaan Ranskassa suuret marketit myyvät kunkin alueen omia erikoistuotteita ja näin voisi olla myös Suomessa. — Jos ruoan laatu, alkuperä ja ruoan kunnollinen valmistaminen kiinnostaa suomalaisia, tuottajat tuottavat laadukkaita raaka-aineita ja ruokakulttuurimme kehittyy hyvään suuntaan, uskoo Korkeaoja. (Finfood)