Tärkkiperunaa täsmäohjein

Kemira GrowHow, Lapuan Peruna ja Finnamyl ovat solmineet yhteistyösopimuksen. Tavoitteena on parantaa viljelymenetelmiä siten, että perunan tärkkelyssato nousee. Laadun paranemisesta hyötyvät viljelijät tuotannon kannattavuuden kasvuna ja teollisuus raaka-aineen tehokkaampana hyväksikäyttönä.

Yhteistyösopimus koskee menettelyä, jossa perunatärkkelysteollisuuden keräämä lohkokohtainen viljelydata analysoidaan Kemira GrowHow¤n kehittämällä LORIS Expert -ohjelmalla. Tulosten perusteella annetaan lohkokohtaisia viljelysuosituksia niille sopimusviljelijöille, jotka liittyvät järjestelmään. Sopimusviljelijät voivat siten kehittää omaa viljelytekniikkaansa ja tavoitella parhaiden lohkojen satotuloksia.

Kemira GrowHow on kehittänyt LORIS Expert -ohjelman maataloustuotantoa, satoa ja laatua rajoittavien kasvutekijöiden analysoimiseksi. Menetelmässä kerätään viljelytekniset tuotantotiedot lohkokohtaisesti ja jokaiseen lohkotietoon yhdistetään teollisuuden mittaamat raaka-aineen käyttöarvoa kuvaavat tunnusluvut.

Menetelmässä hyödynnetään intranet-järjestelmiä, tilastoanalyysejä ja paikkatietojärjestelmiä tietokantoineen. Tulosten perusteella annetaan suositukset perunan viljelytekniikasta ja -olosuhteista, joilla voidaan parantaa tärkkelyssatoa ja perunan tärkkelyspitoisuutta. (Finfood)