Typen määrän täsmäys parantaa perunan laatua

Typpilannoituksen optimaalista käyttöä perunantuotannossa ollaan entisestään täsmentämässä Suomessa liukoisen typen määritysten ja lehtivihreämittausten (spad) käyttöönotolla, ProAgriasta kerrotaan. Typpimääritys keväällä ja lisätypen tarpeen määritys kasvukaudella mukulanmuodostuksen aikaan ja kukinnan alkuvaiheessa ovat tuottaneet hyviä tuloksia perunan laatuun ja määrään.

Typpimäärityksen menetelmät ovat olleet jonkin aikaa käytössä viljantuotannossa. Perunantuotannossa nämä menetelmät ovat vasta tulossa ja ensimmäisiä käytännön kokeita siemen- ja ruokaperunatiloilla tehdään parhaillaan muun muassa Pirkanmaalla. Perunantutkimuslaitos ja ProAgrian perunaneuvonta tekevät yhteistyötä aiheen tiimoilta.

Perunantuotannossa onnistunut typpilannoitus on tärkeä niin sadon laadun ja määrän kuin ympäristönkin kannalta. Vesisade ja helle vaikuttavat perunan typpitarpeeseen, joten joka kesä on erikseen punnittava, kannattaako lisätyppeä antaa kasvustolle.

Kuluttajalle onnistunut lannoitus näkyy ja maistuu hyvinä ja kiinteinä perunoina. Lannoitekustannuksia menetelmällä ei olennaisesti pystytä pienentämään, mutta tarkkuutta sen sijaan pystytään. (Finfood)