MTTn alueelliset yksiköt linjaorganisaatioon

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen MTT:n toimipaikkojen kehittämistä pohtinut työryhmä esittää, että MTT:n alueellinen yksikkö itsenäisenä lopetetaan ja sen kaikki toimipaikat kytketään tutkimuskeskuksen muuhun organisaatioon.

Tällä hetkellä alueelliseen tutkimusyksikköön kuuluu seitsemän tutkimusasemaa, joilla tehdään pelto- ja puutarhaviljelyyn, luomutuotantoon, ympäristöön ja nurmirehuun perustuvaan nautakarjatalouteen liittyviä tutkimuksia sekä virallisia lajikekokeita.

Työryhmän esittämät toimipaikkojen muutokset koskevat noin 30 MTT:n vakituista työntekijää.

Toiminta tehokkaaksi vähillä toimipaikkojen lopettamisilla

MTT:n johtokunta luovutti tänään tutkimuskeskuksen toimipaikkaverkoston kehittämissuunnitelman maa- ja metsätalousministeri JUHA KORKEAOJALLE. Johtokunnan apuna kehittämissuunnitelmaa oli laatimassa erillinen työryhmä.

Kehittämissuunnitelman lähtökohtana oli ottaa huomioon toisaalta MTT:n tutkimustoiminnan tehostaminen ja tutkimuksen painopistealueiden vahvistaminen ja toisaalta valtion toimintojen alueellistamista koskevat linjaukset. Maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannon mukaan tutkimustoiminnan tehostamiseen ei pidä ensisijaisesti pyrkiä tutkimuasasemia lakkauttamalla.

Tutkimusta vahvistetaan yhdistämisillä ja siirroilla

Työryhmä esittää myös, että MTT:n Itä-Suomen alueellista tutkimusta vahvistetaan yhdistämällä Pohjois-Savon, Kainuun ja Tohmajärven emolehmänavetan voimavarat.

Etelä-Savon luomututkimusta työryhmä ehdottaa vahvistettavaksi yhdistämällä Mikkelissä sijaitseva Karilan ja Juvalla sijaitsevan Partalan ekologisen tuotannon toimipisteet.

Esityksen mukaan Lounais-Suomen Mietoisten tutkimusaseman toiminnot siirretään Puutarhatutkimuslaitoksen yhteyteen Piikkiöön.

Pälkäneen tutkimusasemasta luovutaan ja sen toiminnot siirretään ensisijaisesti Laukaaseen, mutta myös Piikkiöön ja Jokioisiin.

Työryhmä esittää, että Maaningan lypsykarjanavetta peruskorjataan ja muutetaan pihatoksi. MTT vähentää vuodesta 2006 alkaen vastuutaan ASMO-ydinkarjan ylläpidosta. Vastuu siirtyy Alkiokeskus Oy:lle. Jokioisiin Minkiön tai Rehtijärven pihaton yhteyteen rakennetaan 34 parsipaikkaa korvaamaan vanha Lintupajun navetta. Lintupajun navetta suljetaan.

Kannuksen asema tiivistää yhteistyötä Metsäntutkimuslaitoksen Kannuksen tutkimusaseman kanssa.

Pohdittavaa riittää useilla MTT:n toimialoilla

Toimipaikkaverkoston kehittämissuunnitelma on ajan puutteen vuoksi rajattu pääasiassa koskemaan MTT:n alueellisia toimipisteitä. Työryhmä on kuitenkin listannut havaintojaan useista MTT:n toimialoista, jotka vaativat jatkossa erillistarkastelua.

Työryhmä toteaa, että alueellisen yksikön liittämisestä kiinteämmin MTT:n organisaatioon seuraa eräiden tutkimusyksiköiden paisuminen erittäin suureksi. Siksi tutkimuskeskuksen koko organisaatiota on tarkasteltava uudestaan, ja mietittävä ratkaisuja eri yksiköiden tasapainoisen kehittämisen turvaamiseksi. Koska suunnitelmassa on Ympäristöntutkimuksen toimipisteisiin liittyviä ehdotuksia, on tarve arvioida myös ympäristöntutkimuksen organisointia.

Työryhmän mukaan MTT:n biotekniikkatutkimus on hajallaan tutkimuskeskuksen tutkimusyksiköiden sisällä ja vain osa tutkimusryhmistä toimii tehokkaasti. Näin olleen koko MTT:n biotekniikkatutkimus vaatii uudelleen organisointia, ja biotekniikkatutkimukselle on laadittava oma tutkimusstrategia.

MTT:n elintarviketutkimuksen painopisteitä ja suuntaamista on mietittävä uudelta pohjalta
ja erityisen tarkasti sidosryhmiä, varsinkin elintarviketeollisuutta kuunnellen.

Talous- ja teknologiatutkimuksen liittymistä MTT:n muuhun tutkimukseen on työryhmän mielestä syytä vahvistaa ja erityisesti teknologiatutkimuksen tieteellistä tasoa on nostettava.

Suunnitelmat nautakarja- ja luomututkimuksen uudelleenjärjestelyistä

Korkeaoja kannatti työryhmän esittämiä kehittämisehdotuksia, mutta hän pyysi MTT:tä laatimaan pikaisesti erillissuunnitelmat nautakarja- ja luomututkimuksen uudelleenjärjestelyistä.

Ministeri haluaa, että MTT:n johtokuntaa ryhtyy välittömästi toteuttamaan kehittämissuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä. Hän piti tärkeänä, että vuoden 2005 aikana tehdään selvitykset työryhmän listaamien epäkohtien poistamiseksi. Korkeaoja antoi MTT:n johtokunnalle tehtäväksi valmistaa ehdotuksen tutkimuskeskuksen uudeksi johtamisjärjestelmäksi ja uudeksi organisaatiorakenteeksi. (Finfood)