Kasvihuonetuotannon kannattavuudesta tutkimusraportti

MTT:n selvityksen mukaan kotimainen kasvihuonetuotanto on kehittynyt myönteisesti viime vuosina, sillä esimerkiksi kasvihuonetuotteiden kysyntä on kasvanut ja tuotevalikoima kasvanut sekä ympärivuotinen tuotanto lisääntynyt. Kasvihuonetuotannon suhteellinen painoarvo onkin kasvanut muuhun maa- ja puutarhasektoriin nähden. – Viljelyalan kasvu ja myös tuotteiden tarjonta on alkanut keskittyä suuriin kasvihuoneyksiköihin. Kasvihuonetuotannon kannattavuus on heikentynyt vuodesta 1997 alkaen, todetaan tuoreessa kannattavuustutkimuksessa.

Tutkimusraportissa todetaan, että rakennekehityksen myötä pienten kasvihuoneyritysten lukumäärä on Suomessa vähentynyt, mutta suurien tuotantoyksiköiden lukumäärä on kasvussa. Toisaalta lukumääräisesti suuria kasvihuoneyrityksiä on tällä hetkellä vain muutamia kymmeniä, kun taas pienempiä on edelleen huomattavasti enemmän. Viljelyalan kasvu ja myös tuotteiden tarjonta on alkanut keskittyä suuriin kasvihuoneyksiköihin, samalla kun pienemmissä yrityskokoluokissa viljelyala ja yritysten lukumäärä pienenee.

Tuotoista tuet 20 %

Kasvihuoneyrityksien kokonaistuotot ovat Suomen EU-jäsenyyden myötä muuttuneet tukipainotteisemmiksi. Kuitenkin tukien osuus kokonaistuotoista on vain noin 20 % ja myyntituottojen 80 %.

Kustannuspuolella kasvihuonetuotannon erityis- ja yleiskustannukset sekä palkat ovat merkittävimpiä eriä. Kasvihuoneyrityksissä on syntynyt liiketulosta vuoteen 1996 saakka, jonka jälkeen liiketappion syntymistä ei ole voitu välttää.

Myös yrityksien kannattavuus on heikentynyt merkittävästi vuodesta 1997 alkaen. Asetetuista taloudellisista kannattavuustavoitteista on saavutettu keskimäärin vain noin 60 %. Tällöin yrityksissä omalle pääomalle on saatu noin 3 %:n korvaus ja yrittäjäperheen työlle noin 6,5 €:n tuntikorvaus.

Tulevaisuudessa kasvihuonetuotannon kannattavuuden arvioidaan säilyvän likimain vuoden 2002 tasolla. Kansainvälisessä vertailussa Suomen kasvihuoneyrityksien maataloustulo ja kannattavuus jäävät alhaisiksi verrattuna Keski-Euroopan maihin. Tanskan ja Hollannin kasvihuoneyrityksille asetetut taloudelliset tavoitteet on saavutettu moninkertaisesti, Suomessa sitä vastoin tavoitteista on jouduttu pääsääntöisesti tinkimään vuosittain.

MTT:n selvityksiä 80 (2004). Kasvihuonetuotannon taloudellinen kehitys . Outa, Pia; Karhula, Timo; 47-74,

[Koko julkaisu] (PDF 584 kt)