Leppäkertusta laatumerkki

Leppäkerttu-merkki on muuttunut tarkastusmerkistä laatumerkiksi. Luomuliitto päätti asiasta maaliskuisessa kevätkokouksessaan, ja nykyiset tarkastusmerkkiä koskevat Leppäkerttu-sopimukset päättyvät tänä vuonna. Merkin käyttösopimuksen haltija voi käyttää varastossaan olevaa vanhaa pakkausmateriaalia vuoden loppuun.

INKA PAANANEN Luomuliitosta kertoo, että nykyisille Leppäkerttu-merkin käyttäjille lähetetään lähiaikoina kirje, jossa kerrotaan tapahtuneesta muutoksesta. Tämän lisäksi asiasta tiedotetaan liiton muille jäsenille sekä sidosryhmille.

Sen sijaan tämän vuoden puolella ei toteuteta varsinaisia kuluttajakampanjoita, joissa kerrottaisiin luomutuotteita ostaville Luomuleppäkertun sanoman muuttumisesta.

Vaatimuksena sertifiointikelpoinen laatujärjestelmä

Luomuyritys voi hakea Leppäkerttu-laatumerkin käyttöoikeutta, kun yrityksellä on sertifiointikelpoinen laatujärjestelmä, kuten ISO 9001 tai vastaava. Lisäksi yrittäjän on oltava Luomuliiton jäsen. Merkin käyttöoikeus maksaa 100 euroa vuodessa.

Leppäkerttu-laatumerkin käyttöehdot koostuvat vähimmäisvaatimuksista, suosituksesta ja vapaaehtoista lisävaatimuksista.

Vähimmäisvaatimuksia ovat Luomuliiton jäsenyys, tuotannon kuuluminen EU:n luomuasetuksen 2092/91 mukaiseen valvontaan, ihmisravinnoksi tuotettaville kasveille tarkoitetun lannan ja muun orgaanisen lannoitusaineksen kompostointi ennen lannoite- tai kasvinsuojelukäyttöä sekä tuotteen kotimaisuus. Alkutuotteita koskee 100 prosentin kotimaisuusvaatimus, jalosteissa riittää 75 prosenttia.

Suositus koskee kotieläinrehuja, joiden tulisi olla kotimaista alkuperää.

Vaapaehtoisia lisävaatimuksia

Vapaaehtoiset lisävaatimukset on jaettu kahteen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat kaikille tuotantomuodoille asetetut yhteiset vaatimukset ja kotieläintuotannon yleiset vaatimukset. Toiseen ryhmään kuuluvat kasvintuotannolle ja eläintuotannolle asetetut valinnaiset vaatimukset.

Keruutuotannossa ja jatkojalostuksessa merkin käytön edellytykseksi riittää neuvoston asetuksen 2092/91 vaatimusten täyttäminen. Jalosteissa on käytettävä Leppäkerttu-tuotannossa hyväksyttyjä raaka-aineita.

Muutoksen tarkoitus erottaa Leppäkerttu edukseen luomumarkkinoilla

Luomuliiton mukaan muutos tarkastusmerkistä laatumerkiksi parantaa Leppäkerttu- tuotteiden kilpailuasemia luomutuotemarkkinoilla.

Merkki ei enää kilpaile tarkastusmerkkien sarjassa muiden koti- ja ulkomaalaisten merkkien kanssa, vaan edustaa yksin suomalaista luomualaa laatukilpailussa. Merkki myös kertoo, että luomutuote on suomalaista alkuperää.