Herkkusienen alustaksi selluloosajäte

Maataloudessa ja puunjalostusteollisuuden sivutuotteena syntyvä lignoselluloosajäte sopii syötävien sienten kasvualustaksi. Myös maailman taloudellisesti tärkein viljeltävä sieni, herkkusieni, voisi mahdollisesti käyttää sitä kasvualustanaan. MMM PAULIINA LANKISEN väitöskirjatutkimuksessa selvitettiin herkkusienen ligniiniä hajottavia entsyymejä ja niiden tuottoa.

Tyypillisiä lignoselluloosaa sisältäviä jätteitä ovat muun muassa sahanpuru, olki ja leseet. Perinteisesti herkkusieni (Agaricus bisporus) kasvatetaan olkikompostissa, jossa sienirihmasto kasvaa ensin noin viisi viikkoa ennen kuin varsinaiset itiöemät muodostuvat.

— Herkkusienen kasvualusta on monimutkaisin syötävien sienien kasvatukseen käytettävistä alustoista, koska alusta on esikompostoitava. Kompostointi maksaa ja vie aikaa. Jos ymmärretään miten herkkusieni käyttää kasvualustaansa, voidaan alustaa ehkä kehittää paremmaksi ja sitä kautta esimerkiksi nopeuttaa kasvua, Lankinen summaa.

Työssä eristettyä herkkusienen MnP1-geenisekvenssiä voidaan käyttää sienen kasvun ja entsyymitoiminnan seuraamiseen ja samalla saada tietoa sienen kasvualustan käytöstä. Näin voidaan selvittää kompostin koostumuksen vaikutusta ligninolyyttisten entsyymien tuottoon ja sitä kautta sienen kasvuun ja sadontuottoon.

Pauliina Lankisen väitöskirja ”Lignonolytic enzymes of the basidiomycetous fungi Agaricus bisporus and Phlebia radiata on lignocellulose-containing media” tarkastettiin maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa 23.11. 2004.