Elomestarista vuoden luomuyritys

Vuoden Luomuyritykseksi on valittu Elomestari Torniosta. PETRI LEINOSEN omistaman yrityksen valikoimissa on typpibakteereita, rikkakasvintorjuntalaitteita sekä koulutus- ja tutkimuspalveluita.

Yrittäjäpari SARI ENGREN ja PASI JULKU ovat Luomuliiton valinta Vuoden luomuviljelijöiksi. He viljelevät tilallaan Raumalla perunaa, sipulia, punasipulia sekä pienempiä määriä muita puutarhatuotteita. Tilalla on myös suoramyyntiä, jonka tuotevalikoimaa on lisätty ottamalla myyntiin lähialueen muiden luomutilojen tuotteita.

Luomuliitto julkisti valinnat viime perjantaina Huittisissa pidetyn Luomua Satakunnassa -seminaarin yhteydessä. Tittelit myönnetään vuosittain luomua positiivisesti esille tuoneille yrittäjille, jotka ovat menestyneet toimialallaan ja kehittäneet sitä.

Luomuliitto valitsi syyskokouksessaan viime lauantaina uuden puheenjohtajan. Seuraavan kolmivuotiskauden liittoa luotsaa kauhavalainen luomuviljelijä RISTO MÄKIPERNAA. Hän seuraa tehtävässään liitossa pitkään puhetta johtanutta ESA PARTASTA, joka nyt jättää puheenjohtajan nuijan.

Luomua ei saa syrjiä LFA:n jakoperusteissa

Luonnonhaittakorvaus on edelleen säilytettävä korvauksena epäsuotuisista viljelyoloista, eivätkä korvauksen jakoperusteet saa syrjiä luonnonmukaista tuotantotapaa, vaati Luomuliitto lauantaisen syyskokouksensa julkilausumassa.

Luomutilojen tuotannon tehokkuus perustuu tilan viljelymaiden ominaisuuksien ja luonnonolojen monipuoliseen hyväksikäyttöön. Luomutiloilla voi olla monipuolista kasvinviljelytuotantoa sekä kotieläimiä hyödyntämässä viljelykiertoon kuuluvaa nurmialaa. Tästä johtuen hehtaarikohtaista eläintiheyttä ei voida Luomuliiton mukaan nostaa suureksi vaarantamatta luomutilan kuulumista lisäosan piiriin.

Luomuliitto ei pidä tarkoituksenmukaisena, että luonnonhaittakorvauksen lisäosalla pyritään ohjaamaan tuotantoa intensiivisempään suuntaan kuin mitä 0,4 eläinyksikköä hehtaaria kohti edellyttää. Eläinten hyvinvoinnin ja pellon hyvän kunnon ylläpitämisen takia hehtaarikohtaisen eläintiheysalarajan nostaminen aiheuttaa ympäristöongelmia, koska tarvitaan entistä enemmän lannanlevistysalaa sekä laidunta.

Luomuliitto pitää tärkeänä, että luonnonhaittakorvauksen lisäosaa koskevassa ohjelmaesityksessä Suomi esittää EU:n komissiolle tuen jakoperusteiksi ympäristötuen perustuen määritelmää kotieläintilasta. Tilalla tulee olla tuen maksuvuonna vähintään 0,4 eläinyksikköä luonnonhaittakorvauskelpoista hehtaaria kohti tai vähintään 10 eläinyksikköä. Samalla Luomuliitto esittää, että eläintiheyden ylärajaksi määrätään enintään 1,5 eläinyksikköä hehtaaria, jotta ehkäistään ennalta eläinmäärän aiheuttamia ympäristöhaittoja.