Kaupan keskusyksiköt päättävät tavaravalikoiman

Tuoteryhmähallinta määrittelee, millainen tuotevalikoima kaupassa on, miten tuotteet on kaupassa sijoitettu ja miten ne on hinnoiteltu sekä millaisia promootioita kaupassa tehdään. Lindblomin mukaan näistä asioista kaupan tuleekin pääasiallisesti päättää, koska ne tukevat kaupan konseptia. Valmistajat pyrkivät edistämään tuotteidensa kaupallista menestystä, joten myös valmistajilla on vaikutusvaltaa tavararyhmähallintaan.

Lindblomin kyselyyn vastanneet liikkenjohtajat edustivat pääasiallisesti tavarantoimittajia, jotka olivat markkinajohtajia tai myynniltään erittäin suuria. Nämä liikkeenjohtajat suhtautuvat tavararyhmähallintaan varsin myönteisesti. Suurin osa katsoo, että tavararyhmähallinnan avulla voidaan lisätä tuotteiden menekkiä. Pienillä valmistajilla vähän vaikutusvaltaa valikoimaan

Kyselyyn vastanneiden liikkeenjohtajien mukaan tavararyhmän markkinajohtajalla on melko paljon tai paljon valtaa tavararyhmähallintaa koskevan päätöksenteon osalta. Pienemmillä valmistajilla katsottiin taas olevan vähän vaikutusvaltaa tavaryhmähallinnassa.

Eniten tavararyhmähallinnasta hyötyy tutkimuksen mukaan kauppa. Vähiten siitä näyttäisi liikkeenjohtajien mukaan hyötyvän pieni tavarantoimittaja.

Lindblomin mukaan tavarantoimittajien vallan käyttöalue on suhteellisen laaja. Liikkeenjohtajat katsovat, että kaikkiin tavararyhmän taktiikoihin voidaan vaikuttaa ainakin jonkin verran. Eniten voidaan vaikuttaa myymälänsisällä toteuttaviin kampanjoihin ja vähiten hinnoitteluun.

Tunne kuluttaja ja kauppa

Vaikutusvallan lisäämiseksi Lindblom neuvoo tavarantoimittajia hankkimaan lisää kuluttajatuntemusta ja kehittämään merkkituotteitaan. Tavararyhmän toteuttamiseksi kannattaa nimetä vastuuhenkilö tai tiimi.

Tavarantoimittajan ja kaupan välisessä yhteistyössä tulee määrittää selkeästi kummankin osapuolen työroolit ja vastuut. Lindblom muistuttaa myös, että vaikutusvaltaisella tavarantoimittajalla on kyky ymmärtää kaupan liikeidea ja pidemmän aikavälin tavoitteet.