Nuorten viljelijöiden tuelle viimeinkin EU:n siunaus

Nuorten viljelijöille suunnattu tuki ensimmäisen tilanpidon aloittamiseen on myönnettävissä. Euroopan unionin komissio hyväksyi Suomen ilmoituksen tukiohjelmasta 4.11.2004. Aloitustukea voi saada sekä korkotuettuna lainana että avustuksena.

Korkotukilainaa voidaan tänä vuonna myöntää noin 250 miljoonaa euroa, josta neljännes käytetään aloitustukeen ja loput investointitukeen.

Avustuksiin on varattu yhteensä vajaat 30 miljoonaa euroa, jolla voidaan myöntää aloitustukea noin 600 viljelijälle. Määrärahan arvioidaan riittävän loppuvuoden aikana käsiteltäviin hakemuksiin. Kaiken kaikkiaan työvoima- ja elinkeinokeskuksissa tukipäätöstä odottaa tällä hetkellä yhteensä 850 hakemusta, joista osa koskee vain avustuksia.

Nuoren viljelijän aloitustukea voi saada alle 40-vuotias viljelijä ensimmäistä tilanpidon aloittamista varten. Myös osa-aikaisesti tilaansa viljelevä nuori voi saada aloitustukea. Tulevan viljelijäisännän on asuttava tilalla tai sellaisella etäisyydellä siitä, että tila tulee asianmukaisesti hoidetuksi.

Korkotukilainaa tilanpidon aloittamiseen voi saada enintään 150 000 euroa. Lainan korkotuki on enintään 25 000 tai 30 000 euroa ja avustus 25 000 tai 55 000 euroa tuotantosuunnasta riippuen.