Kemira GrowHow kysytty pörssissä

Kemira GrowHow¤n osakkeen instituutiomyynti merkittiin noin 12-kertaisesti ja yleisömyynti noin 1,8-kertaisesti. Kemiran hallitus päätti osakkeen myyntihinnaksi 5,25 euroa. Alun perin osakkeen myyntihinnaksi arvioitiin 4,25 – 5,25 euroa.

Kemira GrowHow¤n osakeita myydään noin 15,8 miljoonaa kappaletta. Niistä institutionaalisille sijoittajille myydään 13,9 miljoonaa osaketta ja yleisölle myydään 1,9 miljoonaa osaketta. Yleisömyynnissä oli ostositoumuksen tehneitä sijoittajia yli 4 300.

Sijoittajille tarjottu osakemäärä oli 27,6 prosenttia yhtiön osakekannasta. Osakemyynnissä tarjotuista osakkeista noin 25 prosenttia suunnattiin suomalaisille ja noin 75 prosenttia ulkomaisille sijoittajille.

Kemira GrowHow¤n osakkeiden noteerauksen on määrä alkaa Helsingin pörssin pre-listalla 14. lokakuuta ja päälistalla 18. lokakuuta.