Tarkennusta poistettujen torjunta-aineiden luetteloon

PuutarhaSanomien lehdessä numero 7/2004 olleeseen poistettujen ja poistuvien kasvinsuojeluaineiden luetteloon oli joutunut muutama kauppamerkki, joista poisto koski vain vähemmän käytettyjä formaatteja, tarkentaa hortonomi Juhani Piirainen.

– Siten luettelossa ovat vielä edelleen Decis 25 EC, Fastac 50, Fastac D,Fusilade Max, Karate 2,5 WG, Mesurol 500 SC ja Mesurol-etanansyötti. Näistä aineista erityisesti Mesurol 500 SC on tärkeä mansikkapunkin ja koristekasvien vaikeasti torjuttavien hyönteisten torjunnassa.

– Lukijat ovat kyselleet myös, mistä saa tietoja sallituista aineista. Kasvintuotannon tarkastuskeskus pitää yllä kasvinsuojeluaineiden rekisteriä, joka on luettavissa heidän internet-sivuillaan www.kttk.fi/julkaisut.

– Luettelon päivitys on tehty tähän asti kerran tai pari vuodessa, mutta ensi vuoden alusta lähtien se laitetaan reaaliaikaan, jolloin siitä näkee paitsi viimeiset muutokset sallittujen aineiden niin myös tuotemerkkien haltijoiden kohdalla. Muutoksia tuotemerkkien haltijoiden kohdallakin on tullut niin runsaasti, että esimerkiksi Berner Oy tulee laatimaan uuden tuoteluettelon, vaikka edellinen oli tarkoitettu myös ensi vuotta varten.