Torjunta-aineiden tuonti vapautuu

Valtioneuvosto esittää eduskunnalle, että tähän saakka kielletty torjunta-ainevalmisteiden rinnakkaistuonti maahamme sallittaisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomeen voisi tuoda valmisteita, jotka ovat samanlaisia kuin torjunta-ainerekisteriin merkityt valmisteet. Tuonnin vapautuminen saattaa lisätä jonkin verran alan kilpailua Suomessa.

Uusi menettely vastaa lääkkeitten rinnakkaistuonnille asetettuja vaatimuksia. Valmisteen on oltava lähtöisin EU-valtiosta, jossa se on hyväksytty käyttöön kasvinsuojeluainedirektiivin mukaisesti. Tällainen valmiste voitaisiin rekisteröidä torjunta-ainerekisteriin.

Esitystä torjunta-ainelain muuttamiseksi alettiin valmistella sen jälkeen kun EU:n komissio antoi viime helmikuussa virallisen huomautuksen. Huomautuksen mukaan maamme lainsäädännöstä puuttuvat säädökset torjunta-aineiden rinnakkaistuonnista. Puutteellinen lainsäädäntö rajoittaa komission mielestä tavaroiden vapaata liikkuvuutta.

Komission ohje vuodelta 2001

Komissio ohje kasvinsuojeluaineiden rinnakkaistuonnista on vuodelta 2001. Keskeistä siinä on alkuperäisen valmisteen ja rinnakkaistuontivalmisteen samanlaisuuden määritteleminen ja rinnakkaistuojalta valmisteesta edellytettävät tiedot.

Ohjeiden mukaan kasvinsuojelutuotteiden alkuperä on yhteinen, jos ne (tehoaine ja valmiste) ovat saman yhtiön tai yhteenliittymän valmistamia tai ne on valmistettu lisenssillä. Tehoaineella on oltava sama koostumus ja yhteinen alkuperä Suomessa jo rekisteröidyn valmisteen sisältämän tehoaineen kanssa. Samanlaisuutta arvioitaessa ainesosien tyypin ja määrän osalta valmistusvaiheessa mahdollisesti syntyvät eräkohtaiset erot eivät saisi estää valmisteiden katsomista samanlaisiksi.

Suomessa käytössä torjunta-aineet ovat tuontitavaraa. Vuosittainen myynti on tehoaineina laskettuna noin 1 700 tonnia ja hehtaaria kohden laskettuna 0,7 kiloa.