Puutarhayritysten kustannukset ovat kohonneet

Puutarhayritysten tuotantokustannukset ovat nousseet viime vuosina. Eniten kustannukset ovat kivunneet ylöspäin kasvihuonetuotannossa, missä nousua on tullut 5 prosenttia vuodessa. Avomaanvihannestuotannossa vastaava luku on 3,5 prosenttia ja hedelmän- ja marjantuotannossa 1,5 prosenttia.

Puutarhayritysten tuotantokustannuksia vuosilta 1999 – 2003 on laskettu MTT Taloustutkimuksessa. Apuna on käytetty tutkimuslaitoksen laatimia kustannusseurannan indeksilaskelmia. Laskelmat ovat vuoden 2003 hintatasossa.

Tuotantokustannukset ovat nousseet vuodesta 1999 eniten tomaatilla, kurkulla, herukalla ja kiinankaalilla. Tomaatin osalta tuotantokustannuksia on nostanut erityisesti työskentelyolosuhteita parantaneet tekniset ratkaisut, jotka on huomioitu indeksin laskelmaoletuksissa. Vähiten kustannukset ovat muuttuneet varastokaalilla ja sipulilla.

Osa kustannuksista koituu säästöksi myöhemmin

Puutarhatuotannossa työkustannuksilla ja niihin vaikuttavilla ratkaisuilla on suuri merkitys. Esimerkiksi mansikan tuotannossa voidaan säästää huomattavasti, jos edes osa sadosta on voitu myydä asiakkaille itsepoimintana.

Osa tuotantomenetelmiin liittyvistä muutoksista voi olla myös työskentelyolosuhteita parantavia. Tällöin niiden kustannuksia pienentävä vaikutus ilmenee vasta pitemmän ajan kuluessa, huomauttaa seurantamalleja laskenut ANU KOIVISTO MTT Taloustutkimuksesta.

Tilamallilaskelmilla seurataan yksittäisten tuotteiden tuotantokustannuksia

MTT Taloustutkimuksen laatimiin kustannusseurannan indeksilaskelmien avulla voidaan tarkastella yksittäisten puutarhatuotteiden tuotantokustannusten muutosta. Tuotantokustannusindeksejä, eli niin kutsuttuja tilamallilaskelmia, on laadittu puutarhataloutta varten vuodesta 1994. Tuotantokustannusten seurantaindekseissä on otettu huomioon kaikki tuottamisesta aiheutuvat kustannukset pääomakustannus ja yrittäjän palkkavaatimus mukaan lukien.

Puutarhayritysten tuotantokustannusindeksit on laadittu kaalin, kiinankaalin, porkkanan, sipulin, mansikan, herukan, omenan, taimitarhatuotannon, kasvihuonetomaatin ja –kurkun sekä leikkoruusun osalta. Kiinankaalia ja taimitarhatuotantoa lukuun ottamatta kaikille edellä mainituille viljelykasveille on laadittu laskelmat pienten ja käsityövaltaisten sekä suurten koneistettujen yritysten tuotantokustannusten seurantaan.