Harjavaltaan suunnitteilla 10 hehtaarin kasvihuonekeskittymä

Harjavaltaan sijoittunut suurteollisuus tarjoaa edullisesti prosessilämpöä, joka riittäisi lämmittämään 10 hehtaaria kasvihuoneita tai 20.000 asukkaan kaupungin. Kasvihuonekeskittymän investointikustannukseksi lasketaan 20 miljoonaa euroa ja sen lasketaan työllistävän 100 henkilöä. Satakunnan puutarhapuistoa ovat suunnitelleet mm. Harjavallan kaupunki, Harjavalta Copper Oy, Lammaisten Energia ja Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy.

Jukka Huttunen Satakunnan puutarhapuiston suunnitteluryhmästä katsoo, että kasvihuonetuotteiden kulutus on jatkanut vakaata parin prosentin vuotuista kasvua jo pitkään. – Etenkin talvikautena kotimaisten vihannesten kysyntä ylittää selvästi tarjonnan. Kuluttajat odottavatkin kotimaisten vihannesten, kuten paprikan, laajempaa ilmestymistä kauppojen hyllyille.

Huttusen mukaan kasvihuoneviljelijät palvelisivat mielellään kuluttajia laadukkailla kotimaisilla vihanneksilla kautta vuoden, jos se vain olisi taloudellisesti mahdollista.

– Ympärivuotisen kasvihuoneviljelyn kustannuksista reilu kolmannes syntyy energiasta, joka pääosin saadaan öljystä. Harjavallan suuteollisuuspuiston yritykset voivat toimmitaa edullisesti prosesseissa talteen otettua energiaa läheiselle kasvihuoneviljelyalueelle. Näin saadaan syntymään pysyvää säästöä ja kestävän kehityksen mukaista vihannestuotantoa.

Jukka Huttunen kertoo, että EU:n rahoittamassa Puutarhapuistohankkeessa on kerätty yhteen kaikki ne kilpailuedut, jotka luovat mahdollisuuden toteuttaa kannattavasti kasvihuoneviljelyä ympärivuotisena Suomessa. – Esimerkiksi energiakustannusten osalta voidaan puhua jopa kolmanneksen säästöstä nykytilanteeseen verrattuna.

Huttunen katsoo, että muut merkittävät kilpailutekijät ovat työvoima ja vesi. – Molemmissa Harjavalta pystyy tarjoamaan merkittäviä kilpailuetuja.

Puutarhapuistohanke etsii nyt vihannesyrittäjiä alueelle. – Merkittävät säästöt syntyvät silloin, kun mukana on vähintään 4 – 5 hehtaarin viljelyala, laskee Huttunen.
Kiinnostuneet viljelijät voivat ottaa yhteyttä PorinSeudun Kehittämiskeskus Oy:höön, 02-531 7200, tai www.sataspinnu.fi