Hinta avain luomumarkkinoiden toimivuuteen

Maksamalla luomutuottajille kunnollista hintaa saadaan tuotantoa lisättyä ja luomumarkkinat toimimaan entistä paremmin, kiteytti erikoistutkija JOUNI KUJALA eurooppalaisia luomun tuotanto- ja hintatietojen vertailuja. Luvut perustuvat eurooppalaisessa OMIaRD-luomututkimuksessa kerättyyn aineistoon. Samat tiedot muun muassa luomutuotteiden tuotantomääristä, hinnoista ja kulutuksesta kerättiin 2000-luvun alussa yhteensä 19 Euroopan maasta.

Luomumarkkinat kehittyvät EU:n eteläosissa Pohjoismaita vahvemmin. Kuitenkin eteläisemmässä EU:ssa pystytään luomutuottajille maksamaan suurempaa hintalisää kuin Pohjoismaissa. — Samaan aikaan myös kuluttajat maksavat luomutuotteista eteläisessä unionissa Pohjolaa korkeampia hintoja, Kujala kertoi luomuseminaarissa keskiviikkona 27. päivä heinäkuuta Mikkelissä.

Pohjoismaisten luomumarkkinoiden pienuutta ja kehittymättömyyttä kuvaa Kujalan mukaan luomutuotteiden alhainen markkinaosuus tuoteryhmissään. Keskimäärin se jää muutamaan prosenttiin. Markkinoiden toimimattomuudesta kertoo myös se, että luomutuotteita myydään tavanomaisina mutta tilanne saattaa alueittain vaihdella nopeasti päinvastaiseksi.

Tanskasta mallia suomalaiseen luomuketjuun

Kujala kannusti suomalaista luomuketjua ottamaan mallia Tanskasta. Maa on hyvä esimerkki siitä, kuinka luomutuotteiden kysyntää edistetään pitämällä kuluttajien maksama luomuhinta maltillisena ja silti tuottajat saavat luomutuotantoon kannustavaa hintaa tuotteistaan.

— Varma tapa tyrehdyttää luomun kasvu on maksaa tuottajille alhaista hintaa ja samalla kasvattaa luomutuotteiden kuluttajahinta kohtuuttomaksi, Kujala sanoi.

Luomutuotteiden tavanomaista korkeammille kuluttajahinnoille pitää tutkijan mukaan olla aidot perusteet. Tuottajilla on oikeus kunnolliseen korvaukseen tuottamistaan tuotteista, mutta myös kuluttajalla on oikeus ostaa kohtuuhintaisia luomutuotteita.

Luomun hintalisillä suuri haitari

Kujalan arvion mukaan Pohjoismaissa luomutuottajille maksettiin tuotteesta riippuen yleensä 50 – 150 prosenttia tavanomaista tuotetta enemmän. Luomumaidon ja -naudanlihan lisähinta jäi 10 – 25 prosenttiin.

Suomessa luomutuotteissa tuottajille maksettu hintalisä oli muita Pohjoismaita ja myös unionin keskimääräistä luomutuottajahintaa alhaisempi lukuunottamatta kananmunia.

EU:hun ja muihin Pohjoismaihin verrattuna suomalainen kuluttaja maksaa eniten luomumaidosta, -naudan jauhelihasta sekä luomumunista.

Luomujuusto on Kujalan mukaan mielenkiintoinen tuote kahdesta syystä. Ensinnäkin sen hintaerot ovat Pohjoismaiden välillä pieniä. Toiseksi, vaikka kyse on erikoistuotteesta, luomujuuston kuluttajahinta on varsin maltillinen verrattuna tavanomaisiin juustoihin.

Pohjolan osuus unionin luomutuotannosta taantuu

Pohjoismaissa luomuviljelyala kasvoi keskimäärin 26 prosenttia vuodessa ajanjaksolla 1993 – 2001. — Nyt kasvuvauhti on hidastunut ja osin jopa päättynyt, Kujala kertoi.

EU:n luomusertifioidusta pinta-alasta 12 prosenttia sijaitsee Pohjoismaissa. Tätä osuutta merkittävämpiä tuottaja Pohjola on luomuviljassa, -maidossa ja -sianlihassa sekä luomukananmunissa.

Tutkijaa huolestuttaa se, että Pohjoismaiden osuus suhteessa EU:n luomun kokonaistuotantoon on viime vuosina pienentynyt lähes kaikissa tuoteryhmissä. Tanska tosin kehittää erityisesti luomutuotteiden vientiä voimakkaasti. Onhan rajanaapurina Euroopan kehittynein luomumarkkina eli Saksa.

Muualla Euroopassa luomutuotanto sen sijaan kasvaa. Esimerkiksi Italia ja Espanja panostavat omaan luomutuotantoonsa voimakkaasti tavoitteenaan vientimarkkinat. Jos Pohjolan oma luomutuotanto ei riitä tyydyttämään kysyntää, eteläisen EU:n luomutuotteita saatetaan yhä enenevässä määrin alkaa tuoda myös pohjoiseen, Kujala muistutti.