Kolorandonkuoriasia löydetty Etelä-Karjalasta

Kesän ensimmäinen koloradonkuoriaislöytö on tehty Etelä-Karjalassa. Ruokolahdella sijaitsevalta varhaisperunalohkolta on todettu useita koloradonkuoriaisen aikuisia sekä muutamia toukkia ja munaryhmiä. Löytö viittaa selvästi talvehtineisiin koloradonkuoriaisiin. Samalla seudulla on todettu koloradonkuoriaisia myös vuonna 2002. Esiintymä on yksittäinen, mutta muitakin talvehtineita esiintymiä voi hyvinkin löytyä lähiviikkojen aikana. Ilmavirtojen mukana kulkeutuneita kuoriaisia ei uskota tällä hetkellä toistaiseksi esiintyvän.

Sääolosuhteet suosivat nyt mahdollisesti talvehtineiden koloradonkuoriaisten nousemista maasta perunakasvustoihin. Kaakkois-Suomessa maan lämpötila on noussut yli 15 asteen, joka laukaisee kuoriaisten heräämisen talvilevosta.

Varsinkin niillä perunalohkoilla, joilla on todettu kuoriaisia vuosina 2002 ja 2003, on perunakasvustojen tarkkailu nyt ensiarvoisen tärkeää. Vaikka kaikki todetut esiintymät on torjuttu aikaisempina vuosina, yksittäiset esiintymät ovat mahdollisia. Lisäksi voi olla esiintymiä, joita ei ole havaittu perunakasvustoista aikaisemmin.

Perunakasvustojen tarkastaminen tärkeää

Kaikkien mahdollisten esiintymien löytäminen heti alkuvaiheessa on ensiarvoisen tärkeää, jotta kuoriaiset eivät pääse lisääntymään. KTTK kehottaa perunanviljelijöitä ja palstaviljelijöitä kiertämään perunakasvustoissa mahdollisten koloradonkuoriaisten löytämiseksi.

Yksittäisten kuoriaisten löytäminen on vaikeaa, joten kasvustoja on tutkittava erityisen huolella. Hyvä vinkki voi olla aikuisen koloradonkuoriaisen syöntijälki perunalehdillä, joka on syöty siististi lehden reunasta alkaen. Jos kasvustosta löytyy näin syötyjä perunanlehtiä, paikka kannattaa tutkia tarkkaan. Lehden alapinnalta voi löytyä keltaisia munaryhmiä ja myöhemmin toukkaryhmiä sekä aikuisia koloradonkuoriaisia. Syntyneet toukkaryhmät onkin jo helpompi havaita syötyjen perunanlehtien ja ulostejätösten perusteella.

Valtaosa löydöistä perustuu havaintoilmoituksiin

Koloradonkuoriaisen löydöstä on viipymättä tehtävä ilmoitus kasvinsuojeluviranomaisille kuoriaisten torjumiseksi ja leviämisen estämiseksi. Ilmoituksen voi tehdä alueensa TE-keskuksen maaseutuosaston kasvintarkastajalle tai KTTK:n kasvintarkastukseen. Perunanviljelijöiden ja palstaviljelijöiden aktiivisuus koloradonkuoriaisten löytämiseksi on erityisen tärkeää. Valtaosa koloradonkuoriaislöydöistä on tehty viime vuosina havaintoilmoitusten perusteella.

Aikuinen koloradonkuoriainen on noin sentin pituinen. Keltaisessa selässä on 10 mustaa raitaa ja pään puoli on mustapilkkuinen oranssi. Kuoriaisen mannaryynin kokoiset keltaiset munat ovat tiiviissä ryhmissä lehtien alapinnoilla. Toukka on nuorena tumma ja täysikasvuisena pullea oranssi, kyljissä kaksi riviä mustia pilkkuja.