Rikalan puutarhasäätiö jakoi rahaa 200.000 euroa

Puutarha-alaa vuosikymmenien ajan merkittävästi tukenut Maiju ja Yrjö Rikalan Puutarhasäätiö vietti 60-vuotisjuhliaan tänään Helsingissä. Helsingin kaupungin taidemuseon Paratiisin puutarha -näyttelyn yhteyteen järjestetyssä juhlassa säätiö jakoi runsaasti tukea ja tunnustusta puutarha-alaa eteenpäin vieville hankkeille sekä alalla ansioituneille henkilöille.

Maiju ja Yrjö Rikalan Puutarhasäätiö perustettiin 14.12.1944 Helsingissä. Säätiön tarkoituksena on sen perustamiskirjan mukaan ”edistää puutarhaviljelyä ja sen kehitystä Suomessa”. Säätiö myöntää vuosittain varoja erilaisiin tutkimushankkeisiin ja projekteihin, joiden se katsoo kehittävän alaa eteenpäin. Lisäksi jaetaan muun muassa matka-apurahoja, avustuksia ja stipendejä oppilaitoksille sekä henkilökohtaisia tunnustuspalkintoja.

Varoja jaettiin runsaasti

Maiju ja Yrjö Rikalan Puutarhasäätiön 60-vuotisjuhlassa apurahoja ja tunnustuspalkintoja jaettiin yhteensä lähes 200 000 euron arvosta. Merkittävimmän apurahan sai Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan yksikkö, jolle myönnettiin 50 000 euroa Lepaan puutarhamuseon kehittämistä varten.

Viheralan keskusjärjestö Viherympäristöliitto sai 40 000 euroa viheralan tilastoinnin kehittämiseen, ja Taimistoviljelijät-Plantskoleodlarna 30 000 euroa kotimaisen taimitarhatuotannon kilpailukyvyn säilyttämiseen tähtäävään kaksivuotiseen hakkeeseen. Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitolle myönnettiin 26 000 euroa puutarhaviljelyn kirjanpitoseurannan kehittämiseen myös seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.

ProAgria Maaseutukeskusten liitto sai 10 200 euron apurahan kastelulannoituksen suunnitteluominaisuuksien rakentamiseksi Wisu-viljelyohjelmistoon. MTT:n ekologisen tuotannon Boreal Herb Center, Mikkeli -hankkeeseen myönnettiin 10 000 euroa.

Lisäksi säätiön 3 500 euron henkilökohtaisen tunnustuspalkinnon työstään puutarha-alan parissa saivat päätoimittaja Jyrki Jalkanen, toimitusjohtaja Pekka Leskinen, toimituspäällikkö Seppo Närhi, tiedotuspäällikkö Paula Ristimäki ja toimitusjohtaja Timo Taulavuori.