Sydänystävät palkittiin

Kotimaiset Kasvikset ry ja professori JUSSI HUTTUNEN saivat sydänterveyden edistämisen valtakunnalliset tunnustuspalkinnot tänään tiistaina.

Kotimaiset Kasvikset ry:lle myönnetyn palkinnon vastaanotti toimitusjohtaja TIMO TAULAVUORI. Sydänliiton toiminnanjohtaja TOR JUNGMAN painotti perusteluissa kasvisten merkitystä sydänystävällisessä ravitsemuksessa.- Kotimaiset Kasvikset ry on toiminnassaan oivaltanut sydänterveyteen vaikuttavat tekijät laajemminkin ja suunnannut kampanjointia lapsiin, joissa on kansanterveyden tulevaisuus. Kotimaiset Kasvikset ry on lisäksi ollut voimakkaasti mukana kehittämässä joukkoruokailun ravitsemuksellista laatua, hän totesi.

Pitkä ura sydänterveyden edistämisessä

Palkittu professori Jussi Huttunen on tehnyt pitkän ja vaikuttavan uran suomalaisten sydänterveyden edistämiseksi muun muassa Kansanterveyslaitoksen pääjohtajana ja erilaisissa selvitystehtävissä. –Jussi Huttunen on toiminut useiden terveyttä edistävien järjestöjen puheenjohtajana ja on toiminnallaan edesauttanut järjestöjen yhteistyön kehittymistä, totesi Jungman perusteluissaan.

Julkistamistilaisuudessa välittämässään tervehdyksessä professori Huttunen kiitti sydänterveyden eteen tehtyä työtä. – Kansanterveysjärjestöt, terveydenhuollon työntekijät, tutkijat, terveyskeskukset ja sairaalat ovat tehneet valtavan työn suomalaisten sydänterveyden hyväksi. Kaikkien yhteistä panosta tarvitaan myös tulevaisuudessa, Huttunen korosti.

– Huomiota tulee kiinnittää lasten ja nuorten terveyteen, mutta myös ikäihmisten sydänsairauksien ehkäisyn ja hoitoon. Psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden merkitys näyttää olevan suurempi kuin aikaisemmin uskoimme. Terve mieli on tärkeä asia myös sydämen kannalta, sanoi Huttunen.

Kunniamainintoja ympäri Suomen

Viidettätoista valtakunnallista Sydänviikkoa vietetään 18.-25.4. Sydänviikko on terveellisten elämäntapojen teemaviikko, jota organisoi Suomen Sydänliitto piireineen ja yhdistyksineen.

Sydänviikolla Sydänliiton alueellisen kunniamaininnan saa yhteensä kolmetoista henkilöä tai yhteisöä eri puolilla Suomea. Kunniamainintoja myönnettäessä huomiota on kiinnitetty erityisesti henkilön tai yhteisön toiminnan alueelliseen vaikuttavuuteen, toiminnan sovellettavuuteen ja uutuuteen. Tunnustus annetaan muualla kuin sydänjärjestöissä tehdystä työstä.