Nuorelle kasvihuoneyrittäjälle merkittävät tuet

Nuorten viljelijöiden aloitustuen avustusosa nousee vähintään 25 000 euroon kaikissa maatalouden tuotantosuunnissa. Aloitustukena on voitu muutaman vuoden ajan myöntää enintään 22 000 euroa avustusta ja yhteensä enintään 25 000 euroa valtionlainaan liittyvää korkoetuutta ja varainsiirtoverovapautta. Valtioneuvosto päätti aloitustuen korotuksesta tänään 1.4.

Kotieläin- ja kasvihuonetiloilla voidaan tehdyn päätöksen mukaan myöntää avustusta ja korkotukilainaan liittyvää tukea kumpaakin enintään 30 000 euroa. Tilojen tulee tällöin täyttää tuotannon laajuutta koskevat ehdot sekä käyttää tilanpidon aloittamiseen liittyviä neuvontapalveluja kolmen vuoden ajan. Tuotannon laajuutta koskevat vaatimukset täyttäville kotieläin- ja kasvihuonetiloille voidaan lisäksi myöntää aloitustuen lisätukea, jonka suuruus on 25 000 euroa. Korkeimmillaan aloitustuki voi siis jatkossa koostua jopa 55 000 euron avustuksesta ja 30 000 euron lainaan liittyvästä tuesta. Mahdollinen varainsiirtoverovapaus vähennetään lainamuotoisen tuen osuudesta. Korkotuki voi liittyä enintään 150 000 euron suuruiseen korkotukilainaan.

Jotta avustusta ja korkotukea voitaisiin myöntää yli 25 000 euron, tilan on harjoitettava kotieläintaloutta tai kasvihuoneviljelyä vähintään 20 kokoyksikköä vastaavassa laajuudessa viimeistään kolmen vuoden kuluttua tilanpidon aloittamisesta. Yksi lypsylehmä vastaa yhtä kokoyksikköä ja 6-24 kuukauden ikäinen nauta 0,4 kokoyksikköä. Vaadittu kokoyksikköraja voi täyttyä eri eläinlajeistakin. Yhteenlaskun mahdollistamiseksi kullekin kotieläinlajille on asetettu omat kertoimensa MTT:n taloustutkimuksessa tuotantosuunnittain määritettävien vakioitujen katteiden pohjalta.

Kaikki maatilojen investointi- ja aloitustuet asetettiin hakukieltoon vuodenvaihteessa. Aloitustukia on mahdollista hakea huhtikuun 7. päivästä alkaen. Investointitukien haku avattaneen toukokuun alkupuolella.