Suomen aktiivitilojen lukumäärä laskee nopeasti

Viime vuonna EU-tukihakemuksen jätti 72 000 maatilaa. Maatalouden tuottonäkymien, nykyrakenteen ja sen kehitysvauhdin perusteella arvioidaan, että vuonna 2010 maassamme on alle 55 000 aktiivitilaa. Tämän ja monta muuta maa- ja elintarviketalouden ajankohtaista asiaa kertoo tuore MTT Taloustutkimuksen vuosikatsaus 2004. Tämän vuotisen katsauksen erityisteemoina ovat muun muassa lähiruoka, globalisaation ja maatalouden suhde sekä geenimuunnellun ja tavanomaisen tuotannon rinnakkaiselo.

EU-jäsenyys on vauhdittanut maatilojen tuotannosta luopumista, sillä vuosina 1994 – 2003 tuotantoa harjoittavien maatilojen määrä on vähentynyt Suomessa 30 prosenttia. Keskimäärin lopettamisvauhti on ollut 4 prosenttia vuodessa. Suhteellisesti eniten lopettaneita tiloja on Itä- ja Pohjois-Suomessa.

Tilamäärän vähentyessä on tilojen keskikoko suurentunut. Vuosina 1995 – 2003 aktiivitilojen keskikoko on kasvanut 23 hehtaarista 31 hehtaariin. Tilat ovat hankkineet lisää maata enemmän peltoa vuokraamalla kuin sitä ostamalla. Viime vuonna maatilojen viljelyksessä olleesta 2,23 miljoonasta hehtaarista 39 prosenttia oli vuokrapeltoa.

Rakennemuutoksesta huolimatta Suomessa on edelleen suhteellisen paljon pieniä tiloja, yli sadan hehtaarin tilat edustavat vain 3 prosenttia kaikista maamme maatiloista.

Tuottavuuden kehitys ei ole saavuttanut keskieurooppalaisia tiloja

Nopea rakennekehitys ja investointitukien vauhdittamat uudet investoinnit eivät ole toistaiseksi saaneet aikaan sellaista maatalouden tuottavuuden paranemista, jolla Suomen maataloustuotanto saavuttaisi keskieurooppalaisen tason. Viime vuonna maataloudessa saatiin samalla panosmäärällä aikaan noin 19 prosenttia enemmän tuotosta kuin vuonna 1992.

Tuottavuuskehitys on ollut nopeinta maito- ja naudanlihatiloilla. Sikatiloilla keskimääräinen tuottavuus ei ole EU-aikana noussut ja vuoden 1995 jälkeen viljatilojen tuottavuus on laskenut noin 2 prosenttia vuodessa. (Finfood)

Lähde: Niemi, J. & Ahlstedts, J. (toim.) 2004. Suomen maatalous ja maaseutuelinkeinot 2004. MTT Taloustutkimus. 94 s