Tihkukastelu kannattaa vihannesten ja marjojen tuotannossa

Marjojen ja vihannesten sadon määrää ja laatua voidaan parantaa tihkukastelulla. Sen etuna on mahdollisuus kastella usein pieniä kerta-annoksia, jolloin maaperä pysyy tasaisen kosteana. Uusi menetelmä lisää tuotantokustannuksia verrattuna perinteisiin kastelumenetelmiin, mutta toisaalta sadon lisääntyessä kustannukset satokiloa kohti laskevat.

Tihkukastelun soveltuvuutta Suomen oloihin selvitettiin MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) ja Työtehoseuran yhteistutkimuksessa. Kaikki koekasvit vadelmaa lukuun ottamatta hyötyivät tasaisesta maan kosteudesta. Vadelma kärsi talvivaurioita maan pysyessä jatkuvasti kosteana.

Satotasojen tulisi olla tihkukastellussa tuotannossa kuitenkin varsin korkeita, jotta tuotanto olisi taloudellisesti kannattavaa. Tihkukastelua käytettäessä päästään kannattavaan tuotantoon, jos mansikan hehtaarisato on noin 8-9 t/ha, herukkasato 6-9 t/ha ja avomaankurkkusato 55 t/ha. Tutkijoiden mukaan maan kosteuden mittaaminen tensiometreillä antaa hyvän pohjan kastelupäätösten tekoon. Veden kulutus vaihtelee huomattavasti kasvuston iän, kehitysvaiheen ja kunnon mukaan.

Kastelulannoituksen hyöty vaihtelee kasvin ja kasvupaikan mukaan

Tihkukastelun työnmenekki vaihtelee huomattavasti eri tiloilla, koska kastelulaitteiston kokoamiseen ja purkamiseen käytettävät koneet ovat enimmäkseen itse tehtyjä. Laitteiston asennuksessa tarvitaan viljelijäperheen lisäksi ammattitaitoista, usein ulkopuolista työvoimaa.

Tihkukastelu ja kastelulannoitus puutarhakasvien sadon varmistajana -hankkeessa selvitettiin myös kastelulannoituksen mahdollisuuksia avomaankurkun ja marjakasvien viljelyssä. Tutkijat laativat ohjeistuksen avomaankurkun, mansikan, mustaherukan ja vadelman tihkukasteluun ja kastelulannoitukseen.

Tutkimuksen tuloksia esitellään Jokioisissa 25. maaliskuuta järjestettävässä seminaarissa, jonka ohjelma on liitteenä. Tutkimuksen loppuraportti on saatavissa sähköisessä muodossa osoitteessa: http://www.mtt.fi/met/pdf/met46.pdf.