K-supermarket Raisio Center palkittiin tasa-arvotyöstä

K-supermarket Raisio Centerille myönnettiin naistenpäivänä 8.3.2004 tasa-arvopalkinto. Palkinnon luovuttivat tasa-arvoministeri Sinikka Mönkäre ja tasa-arvovaltuutettu Päivi Romanov. K-supermarket Raisio Centerin 49 työntekijästä naisia on 41. Kauppiaana on Pentti Kalliala.

Palkintoperustelujen mukaan yritys on esimerkki siitä, miten myös pienehkö työpaikka voi panostaa tasa-arvon edistämiseen. Tasa-arvopalkinnot myönnettiin nyt viidettä kertaa. Palkinnot olivat Päivi Sompin grafiikkaa.

Raisio Centerin tasa-arvotyön painopistealueita ovat olleet työhönottopolitiikka, tasapuolinen uralla eteneminen, sijoittuminen organisaation eri tasoille, koulutus, palkkaus ja miesten perhepoliittisten vapaiden käyttäminen. Yritys on myös tehnyt yksityiskohtaiset ohjeet sukupuolisen häirinnän ja ahdistelun varalta.

Tasa-arvolaki on vuodesta 1995 velvoittanut työnantajat tasa-arvosuunnitteluun. Tasa-arvovaltuutettu on viimeksi vuonna 2003 selvittänyt suunnitteluvelvollisuuden toteutumista lähinnä yksityissektorilla. Selvityksen mukaan vain noin 27 prosentissa työpaikoista oli tehty tasa-arvosuunnittelua. Mitä pienempi yritys oli henkilöstömäärältään, sen vähäisempiä olivat myös tasa-arvoa edistävät toimenpiteet. Sen sijaan suurista, yli 500 työntekijän yrityksistä lähes kaikki olivat tehneet tasa-arvosuunnitelman.

Tasa-arvoministeri Sinikka Mönkäre kertoi hallituksen valmisteilla olevasta tasa-arvo-ohjelmasta puhuessaan naistenpäivän aamukahvitilaisuudessa valtioneuvoston juhlahuoneistossa Helsingissä 8. maaliskuuta.

Monet tasa-arvokysymykset liittyvät perheeseen. Ministeri sanoi, että on pidettävä huolta siitä, ettei työn ja perheen yhteensovittaminen jää pelkästään juhlapuheiden tasolle. Kun miehet ottavat paikkansa isinä ja perheellisinä työntekijöinä siinä missä naisetkin, naisten asema työelämässä ja työmarkkinoilla kohentuu. Tasa-arvoa työelämässä edistetään myös tasa-arvolain uudistamisella ja samapalkkaohjelmalla, jonka rakentamisvaihtoehtoja selvittämään on palkattu selvityshenkilö. Perhevapaakustannusten tasaaminen nais- ja miesvaltaisten alojen työnantajien kesken parantaisi naisvaltaisten alojen tilannetta ja naisten asemaa työmarkkinoilla. Lapsethan ovat meidän kaikkien lapsia ja tärkeitä niin äitien ja isien kuin yhteiskunnankin kannalta, Mönkäre muistutti.

Ministeri kiinnitti huomiota myös määräaikaisiin työsuhteisiin, jotka ovat Suomessa EU-maista toiseksi yleisimpiä. Nimenomaan naisten määräaikaiset työsuhteet ovat yleistyneet, mutta myös perheenperustamisikäisillä miehillä on paljon määräaikaisia työsuhteita.