Vihannestiloille Puhtaasta luonnosta -indeksi kehitystyökaluksi

– Toimintaindeksi on ensimmäinen ja laajin vihannesviljelyn hanke, jossatuorein tutkimustieto on muutettu tilojen toimintaa kehittäväksilaatujärjestelmäksi, kuvaa MTT:n professori MARTTI ESALA uuttavihannestiloille tarkoitettua Puhtaasta luonnosta -indeksiä. Uuden indeksi avulla Saarioisten Säilykkeen sopimusvihannesviljelijätvoivat arvioida ja ennen kaikkea parantaa omaa ja tilansa toimintaa.Indeksin ovat yhteistyössä laatineet Saarioisten Säilyke, SatafoodKehittämisyhdistys ja MTT.

Kysymyksiin vastaamalla löytyvät tilan kehittämiskohteet

Käytännössä tutkimustieto on huomioitu indeksin kysymyspatteristossa, johonvihannesviljelijät vastaavat. – Kysymysten vastausvalinnat ja painotusauttavat valitsemaan tuotannon kehittämiskohteet, Esala selittää.Esimerkiksi maaperää koskevat kysymykset ohjaavat pitämään huolta maankasvukunnosta. Esala on yksi indeksin laatineistaasiantuntijoista.

Tiloja seurataan kuudelta eri osa-alueelta: viljelyjärjestelmä,toimenpiteet kasvukaudella, energia, ympäristön hoito ja jätehuolto,henkilöstä sekä toiminnan laatu. Vastaukset toimitetaan Satafoodille, jokalaskee kullekin tilalle toimintaindeksin. Suurin mahdollinen pistemäärä on100.

Viljelijät saavat tiedoista tulosteen, joka kertoo oman tilan indeksin.Tulosteesta käy ilmi myös saman tuotantosuunnan muiden tilojen indeksinkeskiarvo, jotta tilojen keskinäinen vertailu on mahdollista. Koskaindeksiarviointi toistetaan vuosittain, tulevaisuudessa tuloste kertoo myösindeksin kehittymisen sekä omalla että muilla tiloilla.

Työkaluksi Saarioisille tuottajakoulutuksen suunnitteluun

Sen lisäksi, että tuottajat voivat itse kehittää toimintaansa indeksinantamien tietojen perusteella, Saarioisilla indeksiä hyödynnetääntuottajille järjestettävän koulutuksen suunnittelussa. — Samoin tiloilletehtävien auditointien yhteydessä indeksi on yksi tarkastelun kohteista,kertoo Saarioisten Säilykkeen viljelypäällikkö ELISA TIKANMÄKI.

Ensimmäinen indeksiarviointi Saarioisten sopimusviljelytiloilla tehtiintämän vuoden alussa. Pistemääräksi kertyi eri tuotantosuuntia (herukka-,peruna- ja vihannestilat) edustavilla tiloilla noin 50.
– Tulokset olivatoletusten mukaisia, Tikanmäki toteaa tiukaksi kuvailemastaan indeksistä.

Puhtaasta luonnosta -toimintaindeksi on tehty osana SatafoodKehittämisyhdistyksen ja Saarioisten Säilykkeen toteuttamaa kolmivuotistaYmpäristö ja viestintä -hanketta.