Ei piiskaa vaan porkkanaa

Lapsia voidaan kannustaa kasvisten syöntiin vertaisesimerkein ja pieninpalkinnoin. Brittitutkimuksessa lasten kasvisten syönti lisääntyi, kunheille näytettiin videota, jossa lapsisankarit söivät kasviksia. Lapsetsaivat myös pieniä palkintoja kasvisten syönnistä.

Lapset katsoivat 16 viikon koejakson aikana yhteensä kuusi videota, joissaesiintyvät lapst pitivät kasviksista. Kasvisten syöntiin kannustettiin myöspienin palkinnoin. Kasviksia syötiin jakson arkipäivinä enemmän sekäkoulussa että kotona. Viikonloppuisin kasvisten syönnissä ei ollut eroa.Jakson jälkeen lapset myös kertoivat pitävänsä kasviksista enemmän kuinennen koejaksoa. Tutkimukseen osallistui yhteensä yli 400 4-11 -vuotiastalasta.

Tutkimusartikkelin lyhennelmä Internetissä osoitteessa:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=14985691&dopt=Abstract