Puutarhatalouden hyvä vuosi kasvatti maataloustuloa

Maataloustulo kasvoi viime vuonna 2 prosenttia ollen 1,17 miljardia euroa.Lisäystä edellisvuoteen verrattuna tuli 25 miljoonaa euroa. Kokonaistuottoalisäsivät erityisesti puutarhatalouden hyvä vuosi sekä maataloustukiennousu. Toisaalta esimerkiksi kasvinviljelyn tuotto laski yli seitsemänprosenttia ja kotieläintuotto vajaat kaksi prosenttia. Maataloustulon kasvukuitenkin jatkui, sillä tuotantokustannukset pienenivät prosentilla ja maa-ja puutarhatalouden kokonaistuotto pysyi lähes ennallaan.

Tiedot selviävät MTT:ssä (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus)laaditusta maa- ja puutarhatalouden kokonaislaskelmasta. Kokonaislaskelmakuvaa kaikkien maatilojen vuosittaista liikevaihtoa. MTT:n laskelmassahuomioidaan ainoastaan kyseisen kalenterivuoden rahavirrat maataloudessa.Tuottoja ja kustannuksia on arvioitu julkisten tilastojen sekämaatalousalan yritysten antamien tietojen perusteella.

Maatalouden kokonaistuotto pakkasella

Perusmaatalouden tulot nousivat vuonna 2003 runsaan prosentinedellisvuodesta, vaikka maatalouden kokonaistuotto olikin lievästimiinuksella. Tämä selittyy tuotantokustannusten prosentin laskulla.

Kasvinviljelytuotto puolestaan väheni 25 miljoonalla eurolla eli 7prosenttia. Myyntimäärä kasvoi, mutta viljan hintojen lasku painoi tuotonpakkaselle. Viljoista maksettiin vuonna 2003 keskimäärin 5 prosenttiavähemmän kuin edellisvuonna.

Kasvihuonetuotannon liikevaihdosta puolet tuli koristekasveista

Puutarhatalouden tulot kasvoivat 10 prosenttia eli 14 miljoonaa euroavuonna 2003. Tuotannon arvo nousi runsaat 3 prosenttia ja kustannuksetpysyivät ennallaan.

Avomaan tuotannon arvo nousi lievästi, mutta markkinoilta saatavakasvihuonetuotannon tuotto kasvoi lähes 5 prosenttia. Erityisesti arvoanostivat kasvihuonevihannesten talvikauden hyvä hinta sekäkesäkukka-amppeleiden kasvanut suosio. Kasvihuonetuotannon liikevaihdostalähes puolet kertyi koristekasvien viljelystä.