Suomeen haetaan lupaa gm-perunan koeviljelyyn

Boreal Kasvinjalostus hakee geenitekniikan lautakunnalta lupaa muuntogeenisen teollisuusperunan koeviljelylle. Koe on tarkoitus toteuttaa avoimessa ympäristössä eli pellolla Jokioisten kunnan alueella. Koepelto on suuruudeltaan 600 neliömetriä. – Koeviljelyyn suunniteltuja perunoita on viljelty aikaisemmin kasvihuoneissa ja tulokset ovat olleet lupaavia. Toisin sanoen teollisuuden kannalta tärkeän tärkkelyksen pitoisuutta on saatu nostettua, kertoo Borealin jalostusjohtaja EERO NISSILÄ.

Lupa koskee perunalajikkeita, joiden sisältämän tärkkelyksen määrää on nostettu geenimuuntelun avulla. Kyseessä on teollisuusperuna, jota ei käytetä elintarvikkeeksi. Kyseisiä lajikkeita ei ole aikaisemmin koeviljelty. Vuosina 2004 – 2008 toteutettavassa kenttäkokeessa on tavoitteena selvittää muuntogeenisten perunalinjojen tärkkelyspitoisuus, muu teollinen laatu sekä viljelyominaisuudet pelto-oloissa. Jos geenitekniikan lautakunta myöntää luvan koeviljelylle, ensimmäisiä tutkimustuloksia saadaan jo ensi syksynä.

Vastaus tulevaisuuden haasteisiin

Geenimuunnellun aineksen viljelyyn liittyy riski siitä, että gm-aines siirtyy ympäristöön. Perunan kohdalla tätä riskiä ei Suomessa ole, koska sen luontaisia sukulaiskasveja ei meillä kasva, Nissilä painottaa. Kenttäkokeet toteutetaan tarkan ennakkosuunnitelman mukaan ja kaikki kasviaines korjataan tarkasti pois pellolta kasvukauden päätyttyä.

— Meidän täytyy hallita myös Suomessa geenimuunteluun liittyvä osaaminen ja uusien lajikkeiden jalostaminen, Nissilä perustelee suunniteltua perunakoetta. — Valmistaudumme tulevaisuuteen, jotta myös meillä on tarjota jotain niille tuottajille, jotka haluavat viljellä geenimuunneltuja kasveja.

Perunan lisäksi Boreal on viljellyt gm-ohraa 1990-luvun puolivälissä. Silloin tutkittiin erityisesti ympäristöriskejä eli esimerkiksi siitepölyn kulkeutumista gm-ohrasta tavalliseen ohraa.

Suomessa on aikaisemmin tehty kaikkiaan 18 viljelykoetta gm-kasveilla avoimessa ympäristössä, pellolla tai metsässä. Tällä hetkellä on meneillään ainoastaan kaksi kenttäkoetta, molemmat gm-koivuilla.

Yleisöllä oikeus tutustua asiakirjoihin

Yleisöllä on oikeus tutustua Borealin hakemusasiakirjoihin ja saada niistä jäljennös sekä esittää hakemuksesta kirjallisia mielipiteitä 16.4.2004 mennessä. Asiakirjat ovat nähtävillä sosiaali- ja terveysministeriön kirjastossa, osoitteessa Meritullinkatu 8, 00170 Helsinki. Jäljennöspyynnöt ja kirjalliset kommentit osoitetaan geenitekniikan lautakunnalle osoitteella PL 33, 00023 Valtioneuvosto, tai sähköpostitse, gtlk.stm@stm.fi.

Boreal on valtion ja kasvinjalostuksen intressiryhmien omistama osakeyhtiö, jonka tehtävänä on jalostaa Suomen ja muiden vastaavien pohjoisten alueiden viljelyoloihin soveltuvia peltokasvilajikkeita sekä markkinoida jalostamiaan lajikkeita sekä niistä tuottamaansa siementä.

Boreal sijaitsee Jokioisilla lähellä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitosta (MTT).