Agrimarket-ketjun tulos ennallaan

S-ryhmään kuuluvan Agrimarket-ketjun voitto ennen satunnaiseriä oli viimevuonna 8,7 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 9,5 miljoonaa euroa.Liikevaihto pysyi vuonna 2003 edellisen vuoden tasolla ollen 685,8miljoonaa euroa. Liikevoitto pieneni miljoonan euron verran ja oli 7,7miljoonaa. Omavaraisuusaste nousi 39,4 prosenttiin eli lähes yrityksenasettamaan 40 prosentin tavoitteeseen.Agrimarket harjoittaa maatalous-, rauta- ja puutarhakauppaa. Ketjun verotonmyynti oli viime vuonna noin 760 miljoonaa euroa eli säilyi ennallaan.Maatalouskaupassa eletään toimitusjohtaja ENSIO HYTÖSEN sanoinpysähtyneessä tilassa. Markkinat eivät juurikaan kasva eikämarkkinaosuuksissa ole tapahtunut muutoksia.

Agrimarketin hallussa on noin puolet maamme lannoite- ja kalkkikaupasta.Lannoitteita myytiin koko maassa yhteensä noin 780 miljoonaa kiloa, kalkinmyynti puolittui. Hytösestä tämä on hämmästyttävää, koska hänen mukaansakyse on yhdestä maatalouden perustuotantopanoksista. Kunnollinen pellonperuskalkitus luo edellytyksen onnistuneelle viljellylle.

Kasvinsuojeluaineiden kauppa oli viime vuonna maassamme hieman vilkkaampaakuin vuotta aikaisemmin. Kokonaismarkkinoiden arvoksi muodostui 50miljoonaa euroa. Kaikista maassamme käytettävistä kasvinsuojeluaineistaAgrimarket myy noin puolet.

Teollisten rehujen käyttö maatiloilla on kasvanut. Rehukaupan arvo oliSuomessa viime vuonna noin 1,3 miljardia euroa, Agrimarket-ketju onrehukaupan markkinajohtaja noin 40 prosentin osuudella.

Maataloustyökonetarjonnasta viljelijöitä kiinnostivat viime vuonnaerityisesti suorakylvön ja kevennetyn muokkauksen menetelmät. Kauppaakäytiin vuoden 2002 tahtiin. Siemenkauppa väheni vuodesta 2002. Suomen kylvettävästä peltoalasta vain noin neljänneksellä käytettiin sertifioitua siementä.

Kauran vienti ei vedä

Viljan myynti jäi vuonna 2003 edellistä vuotta pienemmäksi. Merkittävä syytähän oli kauran viennin väheneminen EU:n ulkopuolelle, erityisestiYhdysvaltoihin. Takkuiseen kaurakauppaan löytyy syy EU:n vientituista taioikeammin niiden puutteesta.
– EU ei maksa riittäviä vientitukia, vaanpäinvastoin viivyttelee päätösten tekemistä, Hytönen moittii. Hänenmukaansa toiminta on tietoista: Kauran viljely halutaan rajoittaatekemällä se kannattamattomaksi. Kaura ei kuuluu interventioviljoihin,joten sen kannattava vienti perustuu pitkälti unionin vientitukiin.Tukkoinen viljakauppa aiheuttaa edelleen ongelmia, koska Suomessa ontarvetta viedä kauraa.

– Mitä sitten kannattaisi viljellä? Vedenpitäviä neuvoja on lähes mahdotonantaa, kauramarkkinoiden heilahtelut ovat voimakkaita ja nopeita,muistuttaa talousjohtaja TIMO VAARA.

Hytönen puolestaan toteaa, ettärehuvehnälle markkinoita löytyisi, sillä se soveltuisi rehuteollisuudentarpeisiin. Suomen kannalta ongelma on kuitenkin se, että eloperäisillämailla ei juurikaan muut viljat menesty kuin kaura.

Traktoreiden myyntimäärät kasvoivat

Traktoreita myytiin viime vuonna yhteensä vajaat 5 400 ja kokonaismarkkinatkasvoivat viisi prosenttia. Agrimarket-ketjulle vuosi 2003 oli ensimmäinentäysi vuosi John Deere -traktorin yksinmyynnissä. Tavoitteeksi asetettukakkossija myyntitilastoissa saavutettiin, markkinoita hallitseesuvereenisti Valtra.

Leikkuupuimureita myytiin viime vuonna noin 500. Agrimarket myi niistäkaksi kolmasosaa, joista suurin osa oli Sampo Rosenlew -merkkisiä.

Kumppanuutta navettarakentamisessa

Agrimarketin rautakaupan painopiste oli viime vuonna maatilarakentamisenpalveluiden lisääminen. Ketjun rautakauppa kasvoi 9 prosenttia, suurin osakasvusta tuli juuri maatilarakentamisessa tarvittavasta raskaasta raudasta.

Vuoden aikana ketju osallistui useiden tuotantorakennustenrakennusprojekteihin lähinnä nautakarjapuolella. Tavoitteena on tarjotatuottajille entistä pitemmälle suunniteltuja tuotantorakennuksia. Tästäesimerkkinä ovat navetat, joissa kumppaniksi on löytynyt DeLaval.Sikapuolella samanlaista yhteistyötä ei ole.

Agrimarket-ketjun muodostavat Hankkija-Maatalous, Etelä-PohjanmaanOsuuskauppa, Suur-Seudun Osuuskauppa ja Kymenlaakson Agrimarket. Ensimainittu on ketjun suurin, sen liikevaihto oli vuonna 2003 yhteensä 685,8miljoonaa euroa (684,1), liikevoitto 7,7 miljoonaa euroa (8,7) ja voittoennen satunnaiseriä 8,7 miljoonaa euroa (9,5)