Lapin luomutuotannon mahdollisuuksista tutkimus

”Lapin luomutuotanto – Luomumaatilan mahdollisuudet arktisella alueella” -niminen selvitys keskittyy Lapin luomutuotannon kehityshistoriaan, nykypäivään ja tulevaisuuteen. Tutkimus tuo esille luomutuottajien näkemykset, tulevaisuuden odotukset ja toiveet Lapin luomutuotantoa kohtaan. Tutkimuksessa tarkastellaan myös Lapin erityispiirteistä ilmastoa ja luonnon puhtautta, jotka muodostavat Lapin luomutuotteiden kasvuolosuhteet. Olosuhteet, jotka ovat erilaiset eri osissa Lappia.

Tutkimuksen kohteena oli 89 rekisteröityä luomuviljelijää Lapista, ja tutkimuksen aineisto kerättiin lomakekyselynä. Kyselyn vastausprosentti oli 55. Lisäksi selvityksen aineistona käytettiin päättyneiden alueellisten luomuhankkeiden loppuraportteja. Tuloksien kokonaisarviota varten laadittiin SWOT -analyysi, jossa kuvataan Lapin luomutuotannon nykytilaa.

Tulosten mukaan Lapin luomutuotannon ja luomutuotteiden markkinoinnin ongelmia on ollut vuosittain muuttuvat tuotantoehdot, tiedon vähäisyys, EU:n tuomat tiukat direktiivit ja työn luonne. Viljelijät halusivat kannustaa myös uusia luomuviljelijöitä, ja tärkeimpänä pidettiin luomuviljelijöiden välistä yhteistyötä.

Pääsääntöisesti Lapin luomuviljelijät ovat tyytyväisiä elämäänsä. Edellytykset luomutuotannon laajentamiseksi ovat hyvät, mutta luomutuotannon kehittämisessä tulee kiinnittää huomiota markkinointiin, luomumerkkien tarpeellisuuteen ja luomuviljelijöiden väliseen yhteistyöhön sekä alueellisten tilastotietojen ja hankkeiden loppuraporttien saatavuuteen ja täsmällisyyteen. Tutkimusten perusteella on kehitettävä luomuluonnontuotteiden hyödyntämistä yhdessä luomumaataloustuotannon kanssa. Lapin erityispiirteet tulee myös huomioida keskeisenä osana Lapin luomutuotteiden laatua. Luomutuotantoon liittyvien hankkeiden rinnalle tulee kehittää paikallista koulutusta, luomuneuvonnan saatavuutta ja luomututkimusta. Lapin luomutuotannon jatkuvuuden, vahvistamisen ja kehittämisen näkökulmasta selvityksessä esitetään alueellisen luomustrategian luomista osana kansallista ja kansainvälistä luomutuotantoa.

PALLARI, M., KORVA-HYÖTYLÄ, R. 2004. Lapin luomutuotanto : Luomumaatilan mahdollisuudet arktisella alueella. MTT:n selvityksiä 56: 50 s. + 3 liitettä. http://www.mtt.fi/mtts/pdf/mtts56.pdf