Kuntien viherurakoiden tilaajilla osaamisen puutetta

Kuntien viherurakoiden lipsuminen osaamattomiin käsiin on päivän ykköspuheenaiheita tänään alkaneilla Valtakunnallisilla Viherpäivillä Tampereella. Alan merkittävimmässä kotimaisessa ammattilaistapahtumassa pohditaan, miten kunnat saataisiin huolehtimaan siitä, että viherurakoiden tilaajat olisivat alan ammattilaisia, jotka myös ymmärtäisivät mitä kestävän, turvallisen ja viihtyisän viherympäristön suunnittelu, rakentaminen ja hoito vaatii.

Ongelman taustalla piilee monien kuntien töiden teettämisessä käyttöön ottama ns. tilaaja-tuottaja -malli. Kunta tilaa tarvitsemansa viherosaamisen ja työn joko omalta työvoimaltaan tai ulkopuolisilta konsulteilta ja urakoitsijoilta.

– Viherurakoiden tilaajat eivät läheskään aina ole perillä siitä, mitä tilaavat. Riittävän ammattitaidon puuttuessa tulee tehtyä virhearviointeja – tilattua vääriä asioita, tingittyä perusasioista, valittua ammattitaidottomia tekijöitä, listaa viheralan keskusjärjestö Viherympäristöliiton toimitusjohtaja Pekka Leskinen mallin sudenkuoppia.

Kokonaisuus hallittava suunnittelusta hoitoon

Leskinen on huolissaan siitä, miten tilaaja-tuottaja -mallin tulokset vaikuttavat kuntien viheralueiden ilmeeseen, viihtyisyyteen ja käyttökelpoisuuteen pitkällä aikavälillä. Tehdyt virhearvioinnit tai kustannussäästöt eivät välttämättä näy heti, vaan tulevat esiin vasta viheralueen käytön myötä.

– Kokonaisuus on hallittava suunnittelusta hoitoon. Nopean voiton tavoittelijoita riittää, ja siksi työn tilaajan on pystyttävä tarvittavan työn lisäksi arvioimaan alueen suunnittelijoiden, rakentajien ja ylläpitäjien osaamisen taso.

Leskinen muistuttaa, että hyvin suunnitellut, rakennetut ja hoidetut viheralueet ovat kaikkien yhteinen etu. Viihtyisän ympäristön merkitys asukkaiden hyvinvointiin ja koko kunnan vetovoimaisuuteen tunnetaan varsin hyvin. Kaupunkivihreän suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito vaativat kuitenkin erikoisosaamista, jonka merkitys on jatkuvasti kasvanut muun muassa tiivistyvän kaupunkirakentamisen aiheuttamien paineiden vuoksi.

Viheralan keskusjärjestö julkaisee Viherpäivillä julkilausuman, jossa se ottaa voimakkaasti kantaa sen puolesta, että kunnat huolehtisivat omien viherurakoiden tilaajiensa viherosaamisesta. Julkilausuma toimitetaan muun muassa Kuntaliitolle ja keskeisille rakennuttajatahoille.

Kuntien viherurakoinnin lisäksi valtakunnallisilla viherpäivillä keskitytään tänä vuonna pohtimaan viheralan koulutuksen nykytilaa ja alan yrittäjien toimintamahdollisuuksia.