EU:n komissiolta vihreää valoa gm-maissille

EU:n komissio hyväksyi viime viikolla uuden muuntogeenisen (gm)sokerimaissilajikkeen (BT 11) käytön elintarvikkeissa. Hyväksynnälletarvitaan vielä ministerineuvoston vahvistus. EU:ssa on tähän mennessämyönnetty luvat 18 gm-organismin viljelyyn, maahantuontiin taijalostamiseen ihmisravinnoksi tai rehuksi. Tällä hetkellä unionissa saamyydä yhtä muuntogeenistä soijalajiketta ja yhtä muuntogeenistämaissilajiketta. Lisäksi on sallittua myydä elintarvikkeita, joidenvalmistuksessa on käytetty erilaisia geenimuunneltuja rapsi- jamaissilajikkeita.

Komission mielestä ei-muuntogeenisten lajikkeiden joukossa satunnaisestiesiintyville muuntogeenisille lajikkeille pitäisi määrätä yläraja, jonkaylittyessä elintarvikkeessa on mainittava, että se sisältää geenimuunneltuaainesta. EU:n lainsäädännön tavoitteena on, että unionissa sallitutgm-kasvilajikkeet ovat turvallisia ihmisille ja ympäristölle. Lajikkeidenselkeä merkitä takaa, että viljelijät voivat valita, käyttävätkö hemuuntogeenisiä lajikkeita vai eivät. Merkinnät ovat edellytys myös sille,että kuluttajat voivat haluamiaan elintarvikkeita.

Viime viikkoisessa kokouksessaan komissio päätti myös lisätä unioninjäsenvaltioiden välistä koordinaatiota gm-asioissa.

Suomen uuselintarvikelautakunta totesi vuonna 2000, että muuntogeenisenmaissilinjan BT11-turvallisuusarviot oli asiallisesti tehty. Näin ollenkyseinen maissi on elintarvikekäytössä yhtä turvallinen kuin perinteinenmaissi. EU:n tiedekomitea päätyi samaan näkemykseen vuonna 2002.

Lisätietoa geenimuuntelusta mm. seuraavilta internetsivustoilta:

Geenitekniikan lautakunta (www.geenitekniikanlautakunta.fi)
Elintarvikevirasto (www.elintarvikevirasto.fi/kuluttajalle tai
www.elintarvikevirasto.fi/yrittajalle)
Uuselintarvikelautakunta (http://www.ktm.fi)
EU:n lainsäädäntöä geneettisesti muunnelluista organismeista(http://europa.eu.int/scadplus/leg/fi/s89500.htm)
Suomen Akatemeian biotekniikkasanastoa(http://www.aka.fi/bio99/biokalvot/sarja2.pdf)