Kunnallisiin hankintoihin kokonaistaloudellisuutta

Kunnalliset ruokapalvelut hankkivat elintarvikkeita vuodessayhteensä 270 miljoonalla eurolla. Efektian KAJ TYÖPPÖNEN kannustaajättämään ainakin osa euroista omaan lähiympäristöön.
– Hankintoja olisijärkevää ajatella kokonaistaloudellisesti. Valitsemalla lähiruokaa luodaanelinvoimaa ympäristöön, totesi Kajaanin lähiruokaseminaarissa 28.tammikuuta puhunut Työppönen.

EU kieltää julkisten hankintojen arviointiperusteena kotimaisuuden, muttasallii muiden tärkeiden arviointiperusteiden käyttämisen. Näitä voivat ollalaatu ja toimintavarmuus.
– Myös julkisissa hankinnoissa on valinnanvaraa.Kyse on oikeasta tahtotilasta, painottaa Työppönen. Lähiruuan käyttöähelpottavat säännölliset ja ennustettavat menekkimäärät sekä raaka-aineidentarpeet.
– Joukkoruokailu on luontevin tapa hyödyntää lähiruokaa.

Suomalaista ruokakulttuuria ja eväitä elinvoimaan

Työppönen ei halua rajata lähiruokaa liian tarkasti. Hänen mielestäänlähiruoka on laajimmillaan suomalaista ruokaa.
– Kunnalliset ruokapalvelutovat osa suomalaista ruokakulttuuria. Tarjoavathan kunnat vuosittain noin330 miljoonaa ruoka-annosta.

Efektia luotsaa yhdessä Suomen Kuntaliiton, maa- ja metsätalousministeriönsekä Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton kanssa kuntasektorinlähiruokahanketta. Elinvoiman eväät -nimisen kehittämishankeen tavoitteenaon luoda käytännön työkaluja hankintamenettelyihin ja logistiikkaan. Hankeon tuottanut muun muassa yhteistyötä helpottavia oppaita ostajalle jayrittäjälle.

Ammattiyhdistys lähiruoan puolesta

Suomen Elintarviketyöläistenliiton (SEL) ja Kunta-alan ammattiliiton (KTV) käynnistämänlähiruokakampanjan ensimmäinen seminaari pidettiin Kajaanissa. SEL:in jaKYV:n yhdessä sidosryhmiensä kanssa organisoiman lähiruokakampanjantarkoituksena on turvata ruoka- ja elintarvikeketjun työpaikat eri puolellaSuomea. Kuntien päättäjiä halutaan herättää keskustelemaan lähiruuanmyönteisistä vaikutuksista koko kunnan hyvinvointiin. Kuntien julkisetruokapalvelut voivat olla tiennäyttäjiä lähiruuan käytössä. Keskusteluavattiin keskiviikkona 28. tammikuuta Kajaanissa.

KTV:n sopimustoimitsijan IRJA PURSIAINEN mukaan lähiruokaseminaarejajärjestetään pitkin vuotta ympäri Suomea. — Paikkoja ja aikoja ei olevielä lyöty lukkoon, mutta noin kuusi vastaavanlaista tapahtumaa onluvassa.

– Seminaari on osa henkiinjäämisstrategiaa. Ruuan tuotanto on saatavasäilymään Suomessa, totesi SEL:n liittopuheenjohtaja RITVA SAVTSCHENKO.Liiton huolelle on perusteita. Vuoden 1990 alussa elintarviketeollisuustyöllisti kaikkiaan 55 0000 henkeä ja kymmenen vuotta myöhemmin määrä olipudonnut 30 000 työpaikkaan.

– Suuntaa voidaan muuttaa lähiruokatuotannon elvyttämisellä,verkostoitumisella ja ammattitaidon arvostamisella, summasi Savtschenko javetosi valtiovallan vaikutusmahdollisuuksiin. – Myös elintarvikkeidenhinnan on oltava kohdallaan. Alv:n alentaminen on edelleen ajankohtaista.