Vuoden 2004 kansallisista tuista päätös

Valtioneuvosto vahvisti tänään 23.1. Etelä-Suomen kansallisen tuen, pohjoisen tuen ja eilen 22.1. perunantuotannon kansallisen tuen vuoden 2004 tukiperusteet ja yksikkötukien tasot. Etelä-Suomen kasvinviljelylle maksettavaa ympäristötuen kansallista lisäosaa ja eräitä muita kansallisia tukia koskevat valtioneuvoston asetukset annetaan myöhemmin. Maa- ja puutarhatalouden kansallista tukea arvioidaan maksettavan tänä vuonna yhteensä 593,8 miljoonaa euroa.

Kansallisen tuen jakoehdotusta on valmisteltu yhteistyössä maa- ja metsätaloustuottajien keskusjärjestöjen kanssa. Jakoehdotuksesta ei saavutettu neuvottelutulosta valtion ja tuottajajärjestöjen kesken.

Etelä-Suomen kasvintuotannolle maksettavasta maatalouden ympäristötuen kansallisesta lisäosasta päätetään myöhemmin. Pinta-alaperusteisissa pohjoisissa tuissa on otettu huomioon lisäosassa tapahtuvat muutokset siten, että alueiden väliset tukitasosuhteet säilyvät.

Kasvihuonetuotannolle maksettavat tuet säilyvät koko maassa viimevuotisella tasolla. Puutarhatuotteiden varastointituet alenevat hieman.

Tukikelpoisen perunan viljelyalalle tukea voidaan myöntää enintään 303 euroa hehtaarilta. Tuki myönnetään 118 euroa hehtaarilta korotettuna viljelyalalta, jolla tuotetun perunan markkinoinnista viljelijällä on kirjallinen viljelyssopimus. Korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella tuki maksetaan korotettuna.

Kasvinviljelyn tuet 2004

 

 Tukialue

  C1 C2 C3 C4 C5
  Tuki enintään €/ha
Tärkkelysperuna 143 143 143
Avomaanvihannekset 397 397 397 397 397
Omena 163
Yleinen ha-tuki 34 34 50 101
Nuorten vilj. tuki 30 30 30 30 30

Puutarhatalouden tuet

Tukea maksetaan vuoden 2004 tuotannosta enintään seuraavasti:

    Tukialueet
A ja B
Tukialueet
C1-C4
Kasvihuonetuotanto
– viljelykausi 7 kk tai yli
– viljelykausi 2-7 kk
€/m2
€/m2
11,4
5,7
12,0
6,0
                  Koko maassa
Puutarhatuotteiden varastointi
Tuoretuotanto
– koneellisesti jäähdytetyt varastot
– muut varastot

Teollisuuden sopimustuotanto
– koneellisesti jäähdytetyt varastot
– muut varastot

 

€/m3

€/m3

€/m3

€/m3

 

14,2

9,8

12,3

8,2

Metsämarjojen ja -sienten
varastointituki
(C-tukialueet)
lakka 34 senttiä/kg, muut metsämarjat 10 senttiä/kg ja metsäsienet 42 senttiä/kg