MTT säilyttää tutkimusasemaverkoston

MTT:n (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus) Lounais-Suomen ja Hämeen tutkimusasemat muutetaan koepaikoiksi. Myös Tohmajärvellä sijaitsevan emolehmänavetan toiminta organisoidaan uudelleen. MTT:n johtokunta vahvisti suunnitelmat joulukuun 17. päivänä hyväksyessään tutkimuskeskuksen ensi vuoden toimintasuunnitelman. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2005. Toiminnan muutokset vaikuttavat 21 vakinaisen työntekijän tehtäviin. Irtisanomisia pyritään välttämään.

Ylijohtaja ERKKI KEMPPAISEN mukaan tutkimusasemaverkoston kehittäminen on osa MTT:n toimintojen uudelleensuuntaamista, jonka avulla vahvistetaan muun muassa taloustutkimusta, teknologista tutkimusta, biotekniikkaa sekä maaseutututkimusta.

MTT:n johtokunta linjasi kesäkuussa, että Lounais-Suomen tutkimusaseman toiminta siirretään Piikkiöön ja Tohmajärven emolehmätutkimus Ruukkiin. Hämeen tutkimusasemasta kaavailtiin jo tuolloin puutarhatutkimusta tukevaa koepaikkaa. Muutoksilla tavoiteltiin 400 000 euron vuosittaisia säästöjä. Suunnitelmat arvioitiin uudestaan maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojan marraskuisen kannanoton jälkeen. Ministeri toi esille, ettei MTT:n tulisi lakkauttaa yhtään toimipaikkaansa, mutta niiden toiminta voidaan järjestää uudelleen.

Emolehmätuotantoa tukevaa tutkimusta jatketaan Pohjois-Karjalassa. Tutkimustoiminta järjestetään taloudellisesti nykyistä edullisemmalla tavalla hyödyntäen yhteistyömahdollisuuksia alueen oppilaitosten ja emolehmätuottajien kanssa. MTT luopuu emolehmänavetan ylläpitovastuusta. Tavoitteena on toimintamalli, jossa yksityinen yrittäjä vastaa eläintenhoitoon liittyvistä perustehtävistä. MTT:llä olisi tällöin Tohmajärvellä minimimiehitys vastaamassa varsinaisista tutkimukseen liittyvistä erityistehtävistä.

Koepaikaksi muuttuvalla Lounais-Suomen tutkimusasemalla koetoiminta jatkuu, mutta siellä keskitytään peltoviljelyn lajikekokeisiin. Hämeen tutkimusasema puolestaan muutetaan puutarhatuotannon tutkimuksen koepaikaksi. Mietoisissa ja Pälkäneellä on jatkossa ympärivuotinen minimimiehitys. Tutkija työskentelee kummallakin koepaikalla kasvukauden ajan. Koepaikkojen talousviljelyä vähennetään. Säästöjä haetaan myös luopumalla tarpeettomista rakennuksista.

MTT:llä on tällä hetkellä noin 950 työntekijää ja toimintaa 18 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Suurimmat tutkimusyksiköt sijaitsevat Jokioisissa, jossa MTT:llä on noin 550 työntekijää