Stragiatyöryhmä esitti neljä tavoitetta puutarha-alalle

Maa- ja metsätalousministeriön asettama työryhmä on linjannut neljätavoitetta Suomen puutarhatuotannon kilpailukyvyn turvaamiseksitulevaisuudessa. Työryhmä vahvistaisi markkina- ja kuluttajalähtöistätoimintaa puutarha-alalla, harjoittaisi kannustavaa tukipolitiikkaa japitäisi kustannukset hallinnassa, turvaisi puutarha-alaa tukevientoimintojen voimavarat sekä yhteen sovittaisi ympäristö- japuutarhapolitiikkaa. Työryhmä luovutti muistionsa maa- jametsätalousministeri Juha Korkeaojalle torstaina 11.12.

Markkina- ja kuluttajalähtöisen toiminnan vahvistamiseksi työryhmäkiinnitti erityistä huomiota koko puutarhaketjun laatutyöhön sekäpuutarhatuotteiden valikoimaan. Kotimaisen puutarhatuotannonmarkkinaosuuden ylläpitämiseksi kaupassa pitää olla jatkuvasti tarjollalaadukas valikoima kotimaisia tuotteita kysyntää vastaavasti. Tuottajienyhteistyötä kehittämällä voidaan helpottaa ja tehostaa kotimaistentuotteiden kauppaan toimittamista. Tulevaisuudessa kauppa haluaa ostaatarvitsemansa tuotteet keskitetysti harvemmilta tavarantoimittajilta.

Kannustavan tukipolitiikan tavoitteena on tarjota jatkossakinomistajayrittäjien hallinnassa oleville puutarhayrityksille tulo- jarakennetukia, joiden avulla vahvistetaan puutarha-alan kilpailukykyä. Tueton kohdistettava aktiivisesti toimiville ja kehittyville yrityksille.Tukipolitiikan pitää olla pitkäjänteistä ja johdonmukaista ja sen onkohdeltava maan eri osissa toimivia yrityksiä tasapuolisesti.

Työryhmä esittää, että tulotukijärjestelmien tulisi jatkua nykyisessä muodossaan jatasoltaan pääosin yhtenäisenä koko maassa. Tulotukien vaikutuksia tuleearvioida säännöllisin väliajoin, jotta varmistetaan tukien oikeakohdentuminen. Myös rakennetukijärjestelmä on toteutettava koko maassayhtenäisillä ehdoilla ja mahdollisimman pitkäjänteisesti. Puutarha-alallaerityisesti energian verotuskäytäntöön, tuotteiden arvonlisäverokantaan jatyövoimaan liittyvät kustannustekijät ovat avainasemassa kannattavuuttatavoiteltaessa.

Puutarha-alan kehittymistä tukevat alan tutkimus, erikoistunutpuutarhaneuvonta, hankkeiden muodossa tapahtuva kehittämistyö sekä alalleammattitaitoista työvoimaa tuottava koulutus. Biologisen tutkimuksenlisäksi tarvitaan taloustutkimusta ja tuotantotekniikkaan liittyväätutkimusta. Tutkimus pitää työryhmän mielestä kohdentaa keskeisimpiinviljelykasveihin ja aiheisiin, joista tulokset ovat kohtuullisellaaikaviiveellä sovellettavissa kotimaiseen tuotantoon. Puutarha-alanneuvojien ja asiantuntijoiden resurssit pitää mitoittaa niin, että hepystyvät viljelijöiden tapaan erikoistumaan eri tuotannonaloille.Puutarha-alan koulutusta pitää työryhmän mielestä kehittää niin, ettäkoulutuksen suhde työvoiman tarpeeseen on tasapainossa.

Puutarha-alan ympäristöohjausta toteutetaan osana yleistä lainsäädäntöä.Työryhmän mukaan puutarhatuotantoa koskevat ympäristölainsäädännönmuutokset pitää toteuttaa niin, että yrityksillä on riittävästisiirtymäaikaa muutoksiin sopeutumiseen. Puutarha-alaa koskevanympäristölainsäädännön valmistelussa tulisi olla mukana puutarha-alaatuntevia asiantuntijoita.

Maa- ja metsätalousministeriön ohella työryhmässä olivat edustettuina MTK,SLC, Puutarhaliitto, Päivittäistavarakauppa, Kuluttajaliitto ja KotimaisetKasvikset. Työryhmän muistio lötyy Internetistä MMM:n sivuilta osoitteesta http://www.mmm.fi/julkaisut/tyoryhmamuistiot/index.html