Vuoden luomukaupat K-ryhmästä

Vuoden 2003 luomukaupoiksi on valittu pienten kauppojen sarjassa K-MarketKaisaniemi Helsingistä, keskikokoisten sarjassa K-Supermarket HämeensaariHämeenlinnasta ja isojen kauppojen sarjassa Citymarket Jumbo Vantaalta.Kunniamaininnan aktiivisesta luomulihamyynnin kehittämisestä saivatK-Supermarket Jättijako Vantaalta ja Citymarket Salo Salosta sekäerinomaisesta luomuhevi-osastosta K-Supermarket Hertta Helsingistä.

Finalistien arvioinneissa tarkasteltiin luomutuotteiden myyntiä ja senkehitystä, seurantatietojen hyväksikäyttöä, tehtyjä toimenpiteitäluomumyynnin edistämiseksi, henkilökunnan valmennusta, suunnitelmialuomumyynnin kehittämiseksi sekä luomutuotteiden esillepanoa ja laatua.

K-Market Kaisaniemi on sarjansa kiistaton voittaja. Keskeisellä paikallasijaitseva kauppa on muokannut laajan luomuvalikoimansa asiakaskuntansamukaisesti. Toiminnan takaa löytyy innostunut ja hyvän luomutietämyksenomaava henkilökunta. Luomumyynniltään kauppa ylsi kilpailun parhaimpaanmyyntiosuuteen eli 2.11 prosenttiin koko elintarvikemyynnistä. Kauppias onpanostanut henkilökunnan koulutukseen ja motivointiin. Kaupassa kerätäänaktiivisesti palautetta asiakkailta ja toteutetaan näiden toiveita.

K-Supermarket Hämeensaari on aktiivinen kauppa, joka ei ole jäänytodottelemaan ulkopuolelta tulevaa tukea markkinoinnille, vaan on kehittänytomatoimisesti kampanjoita. Henkilökunnan keskuudessa hyvä henki jaosastonhoitajilla on vapaat kädet tehdä myynninedistämistä, kutenmaistatuksia. Henkilökunnan ja kauppiaan luomutietämys on syvällistä jakäytännön kokemukseen pohjautuvaa. Kauppiaan näkemys luomun kehittämisestäon realistinen ja innostunut.

K-Citymarket Jumbo on iso kauppa, jossa luomu on näkyvästi esillä. Kaupastalöytyy innovatiivisia ratkaisuja, kuten luomutuotteiden oma merkintätapa jairtovaaka luomuheville. Kaupassa halutaan kehittää käytännön keinojaluomumyynnin edistämiseksi. Luomutuotteille annetaan ykköspaikat ja luomunostetaan myymälässä näkyviin myös tarjoustuotteina.

K-Supermarket Jättijaossa on hyvä valikoima ja erityisesti luomuliha-osastoerottui edukseen. Kaupan henkilökunta on asiantuntevaa ja tavoitteisiinsitoutunutta. Myynnin puolella on tapahtunut hyvää kehitystä.

K-Citymarket Salo on hyvin hoidettu kauppa, jossa kauppiaan oma innostusnäkyy kautta linjan.. Kauppa on kehittänyt aktiivisestiluomulihavalikoimaansa ja tehnyt yhteistyötä alueen tuottajien kanssa.

K-Supermarket Hertan luomuhevi-osasto oli kilpailun paras. Osasto olierittäin hyvin hoidettu, esillepano oli houkuttelevaa ja laatu hyvää.

Kilpailuraadissa olivat edustettuina Elintarvikevirasto,Elintarviketeollisuusliitto, Päivittäistavarakauppayhdistys,Kuluttajaliitto, Luomu-Liitto, Kotitaloustoimittajat Kymppi ry ja FinfoodLUOMU. Raadin puheenjohtajan toimi Eeva Fieandt Elintarvikevirastosta.

Luomutuotteet ovat vakiinnuttaneet asemansa elintarvikemyynnissä

Luomutuotteiden markkinaosuudet osuudet elintarvikemyynnistä vaihtelivatkaupoissa puolesta prosentista yli kahteen prosenttiin. Parhaimpialuomuosuuksia saavutettiin tuoteryhmittäin hevissä, tuoreessa leivässä jamaitovalmisteissa. Parhaimmillaan luomutuotteiden osuus myynnissä nouseehedelmissä jopa 17 prosenttiin, tuoreessa leivässä 13 prosenttiin jamaitovalmisteissa 12 prosenttiin.

Luomutuotteiden myynninkehitys on ollut positiivista, parhaimmillaan jopa37 %. Kaupat ovat järkeistäneet luomutuotteiden valikoimia asiakaskuntaaja myyntiä vastaaviksi. Kauppojen valikoimista löytyy keskimäärin 300luomutuotetta. Luomu on osa hyvän kaupan palvelukonseptia ja monillekaupoille tärkeä kilpailukeino ja tapa profiloitua alueellaan.

Luomutuotteet ovat osa kaupan myymälämarkkinointia

Luomutuotteet nostetaan esille houkuttelevilla massoilla jahyllynpäädyillä. Luomutuotteilla myös kampanjoidaan useita kertoja vuodessaja niitä löytyy tarjouksista ja ilmoittelusta. Kilpailussa pärjänneissäkaupoissa luomumyyntejä seurataan aktiivisesti ja tietoja hyödynnetäänvalikoimien kehittämisessä, kampanjoinnissa ja hyllykuvien määrittämisessä.Aktiivisen myyntiseurannan myötä myös luomutuotteiden hävikki onpienentynyt ja luomutuotteiden hinnat ovat lähestyneet tavanomaistentuotteiden hintoja.

Menestyvän luomukaupan takaa löytyy innostunut ja osaava kaupanhenkilökunta. Luomutietämystä ylläpidetään koulutusten,luomutilavierailuiden ja sisäisen sparrauksen avulla. Innostunut ilmapiirija henkilökunnan sitoutuneisuus välittyy myös asiakkaille. Aktiivisetluomukaupat solmivat suoria toimitussopimuksia luomutuottajien kanssa.Luomutuotteet saavat myös kasvot, kun viljelijät esittelevät kaupoissa omiatuotteitaan. Asiakkaita kannustetaan antamaan palautetta kaupanluomutoiminnan kehittämiseksi.