141:stä sopu – tuki jatkuu.

Maatalousministeri Juha Korkeaoja ja EU:n maatalouskomissaari Franz Fischler pääsivät viimein maanantai-iltana sopimukseen Etelä-Suomen maataloudelle ja kasvihuoneviljelylle maksettavasta kansallisesta tuesta. Sen mukaan oikeutus tuen maksamiseen jatkuu seuraavat neljä vuotta, mutta tuki vähenee 3 %:a vuodessa. Poliittinen kompromissi sisältää lausuman, jolla mahdollistetaan tuen pysyväisluonne. PUUTARHA-Sanomat lehti ennusti syyskuun lopulla ilmestyneessä numerossa 7 neuvottelujen lopputuloksen.

Myöhään maanantai-iltana saatu sopimus sisältää heti alkuun viidenneksen leikkauksen 133 miljoonan euron vuosittaiseen tukeen. Leikkaus kuitenkin kompensoituu luonnonhaittakorvaukseen saaduilla lisäyksillä.

Maatalousministeri Juha Korkeaoja katsoo, että hän voi esittää neuvottelutuloksen niin Suomen hallitukselle kuin maataloustuottajajärjestöille hyväksyttäväksi. Maataloustuottajain Keskusliiton puheenjohtaja Esa Härmälä arvostelee neuvotteluratkaisua etenkin siksi, että tuki on degressiivinen eli se alenee 3 prosenttia vuodessa.

Artiklan 141 nojalla on maksettu kansallista tukea mm. kasvihuoneviljelyyn. Tuki on tänä vuonna yli 7 kuukautta kestävässä viljelyssä 11,4 euroa neliömetri. Yli 2 kuukauden kestävässä viljelyssä tuki on 5,7 euroa neliöltä. Tukea on maksettu 62-leveyspiirin eteläpuolelle ja vastaavan suuruisia muita tukia on maksettu taasen sen pohjoispuolelle. Neuvotteluratkaisu mahdollistaa sen, että kokonaistuen tasot säilyvät koko maassa suurin piirtein samanlaisina jatkossakin.

Komission puolelta on korostettu maa- ja puutarhatalouden rakennemuutosta. Suomalaiset viljelijät eivät Fischlerin mielestä ole käyttäneet kaikkia investointitukia hyväkseen.

Puutarha-Sanomat arvasi lopputuloksen

Puutarha-Sanomat -lehti haastatteli ministeri Juha Korkeaojaa 30.9.2003 julkaistussa numerossa. Lehden kommentissa arvattiin neuvottelujen lopputulos.

Liittymissopimuksen 141 artikla kuuluu seuraavasti:

”Jos liittymisestä aiheutuu vakavia vaikeuksia, jotka ovat yhä olemassa sen jälkeen kun artiklojen 138, 139, 140 ja 142 määräyksiä sekä yhteisössä voimassa oleviin sääntöihin perustuvia muita toimenpiteitä on täysimittaisesti sovellettu, komissio voi antaa Suomelle luvan myöntää tuottajille kansallisia tukia, joiden tarkoituksena on helpottaa näiden täysimääräistä yhdentymistä yhteiseen maatalouspolitiikkaan.”