Viljelijöiden luottamus luomuun hiipuu

Tänään julkistetun luomubarometrin mukaan luomuketjun toimijoista tuottajatantavat luomulle kaikkein alhaisimman yleisarvosanan eli 7,17. Asteikko on4 – 10. Vuoden takainen arvosana oli vielä 7,50. Valmistajilta heltiääarvosanaksi 7,40 (7,30). Kaupan arvosana on tasaisesti noussut vuodesta1999 ollen nyt 7,78. Ammattikeittiöiden suhtautumista kysyttiin nyt toistakertaa ja arvosanaksi annettiin 7,64 (7,15). Alavireisyyttä on myös luomuvihannesten ja -juuresten puolella. Yksittäisistä tuotteista markkinaosuuttaan ovat kasvattaneet vain luomuporkkana ja -tomaatti.

Tuottajien kielteinen suhtautuminen huolestuttaa Finfood Luomun vt.toiminnanjohtajaa PÄIVI RÖNNIÄ. – Jos ei ole tuottajia, ei oleluomutuotteitakaan, hän muistuttaa.

Finfood Luomun teettämä luomubarometri julkistettiin tänään eduskunnanluomupäivässä. Tutkimusta varten haastateltiin 356 kuluttajaa ja 188elintarvikeketjun toimijaa. Barometri on jatkoa vuonna 1998 alkaneelletutkimussarjalle. Tutkimuksen on toteuttanut Fennia Consulting.

Pinta-alatavoite saattaa jäädä saavuttamatta

Suomen peltoalasta on tällä hetkellä luomuviljeltyä 7,4 prosenttia.Pinta-ala on kasvanut vain hiukan viime vuoteen verrattuna. Vuonna 2001maa- ja metsätalousministeriö asetti tavoitteeksi, että vuoteen 2006mennessä maamme pelloista 10 prosenttia on luomua. – Tällä vauhdillatavoitetta ei saavuteta, Rönni toteaa.

Samasta asiasta muistuttaa Finfood Luomun johtoryhmä eduskunnanpuhemiehelle ja eduskuntaryhmien puheenjohtajille tänään luovutetussavetoomuksessa. Viljelijöiden tulevaisuuden usko on koetuksella, sillä EU:nmaatalouspolitiikan uudistuksen vaikutuksia maamme maatalouteen ei vielätiedetä. Epävarmuutta lisää entisestään 141-tukineuvotteluidenpitkittyminen. Suomessa tulee kansallisesti varmistaa, ettäluomuviljelijät saavat tulevaisuudessa tasavertaiset mahdollisuudettavanomaisiin tuottajiin verrattuna.

EU:n komissio valmistelee parhaillaan luomutuotannon toimintaohjelmaa,siksi luomun tulevaisuuden varmistaminen kansallisesti on tärkeää. FinfoodLuomun johtoryhmän mukaan myös maamme kansallinen elintarviketaloudenlaatustrategia tarvitsee luomua ollakseen uskottava.

Kuluttajien, kaupan, teollisuuden ja viljelijöiden edustajista koottujohtoryhmä painottaa luomujalostuksen ja menekinedistämisenyhteiskunnallisen tuen jatkuvuuden tärkeyttä. Kuluttajia ei heidänmielestään voi yksin vaatia maksamaan ympäristöystävällisestäruuantuotannosta aiheutuvaa hinnaneroa.

Luomulla kannattavuusongelma

Luomubarometrin mukaan ketjun halukkuus panostaa luomuun on alhaisempi kuinkertaakaan aikaisempina tutkimusvuosina. Tuottajilla ei ole halua ollamukana luomutuotannossa, valmistajat eivät halua panostaa tuotekehitykseen,eikä kauppa tai ammattikeittiöt halua lisätä luomutuotteiden valikoimaa.Barometrin mukaan ketju kuitenkin uskoo luomun kehittyvän myönteiseensuuntaan, mutta oman toiminnan rooli tässä kehityksessä on epävarma. Ketjuhaluaa entistä parempaa kilpailukykyä, alhaisempia tuotantokustannuksia jatuotekehitystä. Myös tutkimustietoa luomun terveys- jaympäristövaikutuksista halutaan lisää. Luomuketju on myös sitä mieltä, ettäyhteiskunnan pitäisi ottaa osaa luomutuotannon kehittämiseen.

Kannattavuus on koko luomuketjun ongelma ja luomun vaikutus yrityksenkannattavuuteen nähdään vähäisenä. Yritykset eivät myöskään pidä luomuaentisenlaisena imagon vahvistajana. Koko luomuketju on samaa mieltä siitä,että tulonjako ketjussa on epäoikeudenmukainen ja yhteistyö ei toimi.

Markkinoiden kasvuvauhti hidastuu

Luomutuotteiden markkinaosuudet ovat kasvaneet tasaisesti vuodesta 1998,mutta kasvutahti hidastui viime vuonna. Rönnin mukaan todennäköisin syytähän on, että uusia luomutuotteita ei tule entiseen tahtiin markkinoille.Luomutuotteista kuluneen vuoden aikana ovat markkinaosuuttaan kasvattaneetainoastaan luomumaito ja -kananmunat. Rönni kertoo, että luomumunista onajoittain jopa pulaa.

Sen sijaan hiutaleissa, jauhoissa, tuoreessa leivässä sekä makaroneissa japastassa markkinaosuudet ovat pysyneet ennallaan tai pienentyneet.Esimerkiksi tuoreen luomuleivän markkinoita nakertaa kauppojenpaistopisteissä leivotun leivän suosion kasvu, näissä leivissä ei juuriluomuvaihtoehtoja ole.

Alavireisyyttä on myös luomuvihannesten ja -juuresten puolella.Yksittäisistä tuotteista markkinaosuuttaan ovat kasvattaneet vainluomuporkkana ja -tomaatti.