Lännen Tehtaiden tulos parani

Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevoitto oli 4,6 miljoonaa euroa (2,1milj. euroa vuonna 2002) ja tulos ennen satunnaisia eriä 3,1 miljoonaaeuroa (1,2 milj. euroa). Elintarvikeryhmän tuloksesta odotetaan koko vuodelle selvästi edellisvuotta parempaa Puolan tappioiden poisjäännin vuoksi. Kiristynyt kilpailu ja kustannusten nousu vaikuttavat kotimaan liiketoimintaan, jonka tuloksen arvioidaan jonkin verran heikkenevän viime vuoteen verrattuna. Elintarvikeryhmän liikevaihdon arvioidaan jäävän viime vuotta pienemmäksi Puolan tytäryhtiön poistumisen vuoksi. Apetit-ryhmän kotimaan liikevaihdon arvioidaansaavuttavan viime vuoden tason. Lännen Sokerin liikevaihto todennäköisestilaskee muun muassa ennustetun viime vuotta pienemmän marja- ja omenasadontakia.

Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 249,3 miljoonaa euroa(vuonna 2002: 119,0 milj. euroa). Maatalousryhmään marraskuun alussa 2002liitetyt Suomen Rehu ja Avena Nordic Grain kasvattivat konserninliikevaihdon yli kaksinkertaiseksi. Elintarvikeryhmän liikevaihto oli 56,4miljoonaa euroa (58,4 milj. euroa), Maatalousryhmän 146,4 miljoonaa euroa(13,0 milj. euroa) ja Machinium-ryhmän liikevaihto 46,5 miljoonaa euroa(47,6 milj. euroa).

Lannen Polskan poistuminen vaikutti elintarvikeryhmään

Elintarvikeryhmän liikevaihto oli 56,4 miljoonaa euroa (58,4 milj. euroa).Apetit-ryhmän kotimaanmyynti oli viime vuoden tasoa. Pakastepizzojen myyntikasvoi samoin kuin kalajalosteiden myynti. Vihannespakasteiden ja hillojenmyynti jäi viime vuoden tasosta. Eniten liikevaihtoa vertailukauteen nähdenlaski puolalaisen tytäryhtiön Lannen Polskan poistuminen konsernista vuoden2002 loppupuolella. Sokerin myynti jäi hieman viime vuodesta marjasadonmyöhästymisen vuoksi.

Elintarvikeryhmän kannattavuus oli kokonaisuutena viimevuotista parempi.Kotimaan liiketoiminnan kannattavuus oli kuitenkin viime vuotta heikompi.Kannattavuutta heikensi kampanjaluontoisesti hinnoiteltujen jaalempikatteisten tuotteiden myyntiosuuden kasvu sekä energian hinnan nousu.Liikevoittoa paransi Puolan tappiollisen tytäryhtiön (liiketulosvertailukaudella -0,8 milj. euroa) poisjäänti. Elintarvikeryhmänliikevoitto oli 3,0 miljoonaa euroa (2,3 milj. euroa).

Maatalousryhmän liikevaihdon nousu ennakoitua

Maatalousryhmän liikevaihto 146,4 miljoonaa euroa (13,0 milj. euroa) oliennakoitua tasoa. Liikevaihto ei ole vertailukelpoinen viime vuoteen, koskaSuomen Rehu ja Avena Nordic Grain liitettiin Ryhmään viime vuoden lopulla.Rehuliiketoiminnan myynnin volyymi oli edellisen vuoden tasoa, liikevaihtojäi kuitenkin edellisvuotta ja suunniteltua pienemmäksi. Viljakaupanliikevaihto oli edellisvuotta suurempi. Maatalousryhmän muu liikevaihto olivähäistä.

Maatalousryhmän alkuvuoden kannattavuus oli suunnitellulla tasolla.Rehutoimialan kannattavuus parani alkuvuodesta yrityskaupan jälkeisentoiminnan vakiinnuttamisen ja kiinteiden kulujen karsimisen vuoksi.Viljakaupan kannattavuus oli edellisvuotta parempi. Maatalousryhmänliikevoitto oli 3,0 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa). Myöskään liikevoittoei ole vertailukelpoinen viime vuoteen konsernin rakennemuutoksen vuoksi.

Machinium-ryhmä jäi tavoitteesta

Machinium-ryhmän liikevaihto oli 46,5 miljoonaa euroa (47,6 milj. euroa).Liikevaihto oli sekä suunniteltua että vertailukautta pienempi. Laskunaiheutti materiaalinkäsittelykoneliiketoiminnan myynnin jääminen sekätavoitteesta että edellisvuoden tasosta Ruotsissa. Maarakennuskoneidenmyynti kasvoi erityisesti Baltiassa. Myös Ruotsissa maarakennuskoneidenmyynti kasvoi. Kotimaan myynti oli edellisen vuoden tasolla.

Machinium-ryhmän kannattavuus jäi vertailukautta ja tavoitetta heikommaksi.Maarakennuskoneliiketoiminta oli voitollista ja tavoitteiden mukaistakotimaassa ja Baltiassa. Ruotsin maarakennuskoneliiketoiminnan kannattavuusoli vertailukautta parempi, mutta tavoitetta heikompi.Materiaalinkäsittelykoneliiketoiminnan myynnin ja huollon merkittävästialentunut volyymi heikensi kannattavuutta eikä tavoitteita saavutettu.Machinium-ryhmän liiketulos oli -1,4 miljoonaa euroa (-1,0 milj. euroa).

Koko vuoden tuloksesta odotetaan edellisvuotta parempaa

Vuoden 2002 lopulla hankitun rehuliiketoiminnan ja viljakaupan ansiostaLännen Tehtaat -konsernin koko vuoden liikevaihto nousee noin 500miljoonaan euroon. Tuloksen arvioidaan nousevan vuoden 2002 heikostatasosta tyydyttäväksi.

Elintarvikeryhmän tuloksesta odotetaan selvästi edellisvuotta parempaaPuolan tappioiden poisjäännin vuoksi. Kiristynyt kilpailu ja kustannustennousu vaikuttavat kotimaan liiketoimintaan, jonka tuloksen arvioidaanjonkin verran heikkenevän viime vuoteen verrattuna. Elintarvikeryhmänliikevaihdon arvioidaan jäävän viime vuotta pienemmäksi Puolan tytäryhtiönpoistumisen vuoksi. Apetit-ryhmän kotimaan liikevaihdon arvioidaansaavuttavan viime vuoden tason. Lännen Sokerin liikevaihto todennäköisestilaskee muun muassa ennustetun viime vuotta pienemmän marja- ja omenasadontakia.

Maatalousryhmässä rehuliiketoiminnassa kannattavuuden odotetaan säilyvänsamalla tasolla kuin viime vuonna, kun vertailupohjana käytetään kokovuoden 2002 tietoja. Viljakaupan tuloksen ennakoidaan olevan positiivinen.Viljakaupan koko vuoden kannattavuuden odotetaan olevan viime vuoden tasoa.Rehuliiketoiminnan liikevaihdon odotetaan olevan viime vuoden tasoa, kunvertailupohjana käytetään koko vuoden 2002 tietoja. Viljakaupanliikevaihdon arvioidaan saavuttavan viime vuoden tason.

Machinium-ryhmän tulos jää tappiolliseksi, mutta paranee vuoteen 2002verrattuna tuolloin kirjattujen merkittävien kertakulujen ja -poistojenpoisjäämisen vuoksi. Maarakennuskoneiden myynnin kasvun ansiostaMachinium-ryhmän liikevaihto nousee. Maarakennuskoneliiketoiminnankannattavuus paranee kasvavan myynnin ansiosta.Materiaalinkäsittelykoneliiketoiminta jatkuu tappiollisena.