Tarkastetuista tuontielintarvikkeista vajaa kymmenesosa hylkyyn

Tullilaboratorio tutki kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa 1 766tuontielintarvike-erää ja niistä määräysten vastaisiksi osoittautui 150 eli8,5 prosenttia. Hylättyjä oli suhteellisesti lähes saman verran kuinedellisenä vuonna. Pääasiallisia syitä määräysten vastaisuuteen olivattorjunta-ainejäämät, pakkausmerkinnät ja lisäaineet.

Alkuvuonna erityisesti omenoissa, appelsiineissa ja mangoissa on ollutliian paljon torjunta-ainejäämiä. Kaikista hylätyistä elintarvike-eristäkolmannes oli vihanneksia tai hedelmiä tai niistä valmistettuja tuotteita.Parhaiten vaatimuksen täyttivät hedelmävalmisteet, joista vain 1,8prosenttia tutkituista oli määräysten vastaisia. Suhteellisesti enitenmääräysten vastaisia eriä löytyi tuoreista vihanneksista ja sienistä.

Oliiviöljyjen pakkausmerkinnät syynissä

EU:n tämän vuoden elintarvikevalvontaohjelmassa suositetaan oliiviöljyjenpakkausmerkintöjen ja laadun valvontaa. Suositus on seurausta vuonna 2001havaituista virheistä eri luokkiin kuuluvien oliiviöljyjenpakkausmerkinnöissä. Alkuvuonna Tulli tarkasti 48 maahantuotuaoliiviöljyerää, joista yhdeksässä todettiin pahoja pakkausmerkintävirheitä.

Geneettisesti muunneltujen organismien pakkausmerkintöjen valvontatyöllistää edelleen Tullia. Alkuvuonna tarkastettiin 53 tuontierää, joista18:ssa todettiin geneettisiä muunnoksia. Valtaosa todetuista muunnoksistaoli tahattomia tai satunnaisia, sillä ainoastaan kuusi erää edellyttipakkausmerkintää.