Siemenperunaa pitkäaikaisin sopimuksin

Sertifioidun siemenen käyttöaste ja markkinat riippuvat lujastiruokaperunan markkinahinnoista. Huono ruokaperunan hintasuhdanne viimetalvena antoi siemenperunatuotannolle viestin, joka johtisiementuotantoalan supistumiseen kymmenellä prosentilla viime vuodesta.-Siemenperunasato on vielä kysymysmerkki, mutta hiukan asiaa tuntevanasuosittelen olemaan ajoissa liikkeellä tilausten tekemisessä.Siemenperunatuotannon sopeuttaminen kysyntää vastaavaksi pitempiaikaisillasopimuksilla olisi koko ketjun etu, esitti kehittämishaasteenaan EEROPISILÄ Pohjoisen Kantaperuna Oy:stä puhuessaan Suomen Perunaseurankesäseminaarissa Oulussa.

Kuluva vuosikymmen on ollut siemenperunatuotannossa rajun kehityksen jasuurten rakenteellisten muutosten aikaa. Pisilän mukaan muutoksia onsysännyt liikkeelle tuotteesta lähtevät laadun kehittämisvaatimukset jauudet näkymät alan osaamisen kehittymisessä.

Pohjoisen Kantaperuna on siemenperunan tuotantoon ja lajike-edustukseenerikoistunut verkostoyhtiö, jonka tuotantoverkostoon kuuluu 19 pakkaamoa ja31 viljelijää. Yhtiö on mukana useissa eri tutkimushankkeissa. Kantaperunansiementuotantoala oli viime vuonna noin 600 hehtaaria. Tälle vuodellebudjetoitu liikevaihto on noin seitsemän miljoonaa euroa.

Laadunvarmistus vaikuttanut

Kantaperuna tutkii käytettävät perussiemenet ja valikoi ne uusillanormeilla. Kantasiemenlähteitä on kolme; Suomen Siemenperunakeskus,jalostajalta ostettu tuontisiemen ja oma esiperussiemen, joka on tuotettuhollantilaisista minimukuloista. Tyvimädän kurissa pitämiseksi Kantaperunakäyttää ruotsalaisen laboratorion Erwinia-määrityksiä, joiden perusteellariskierät voidaan hylätä. Tuontierät ja niiden taustat tarkistetaan jolähtömaassa. -Näyttää siltä, että toimet ovat jo nyt vaikuttaneetkasvustojen terveyteen, Pisilä totesi.

Kantaperuna tiivistää jalostajayhteistyötä ruokaperunalajikkeidensiementuotannossa, markkinoinnissa ja viennin kehittämisessä Borealinkanssa. Myös hollantilaisen HZPC:n kanssa pitkään jatkunut yhteistyö ontuonut lajiketestauksen Suomeen; Pyhäjoen koekentällä on tänä kesänä 117lajiketta ja jalostuslinjaa.
-Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että saammeuuden lupaavan lajikkeen suomalaisten viljelijöiden käyttöön useita vuosiaentistä käytäntöä aikaisemmin, Eero Pisilä sanoi.

USA:n tutkija toppuuttelee GMO-intoa

Perunaseminaarissa Minnesotanyliopiston professori CHRISTIAN A. THILL kertoi, että Yhdysvalloissa suhtaudutaan GMO-perunoihin melko neutraalisti. – Paikallisetperunanviljelijät suhtautuvat erittäin myönteisesti näihin teknologioihin,koska ne auttavat perunan suojaamisessa hyönteistuhoilta ja virus- jasienitaudeilta. Perunan suuret ostajat, kuten perunan prosessoijat tukivatalusta alkaen GMO-tekniikoita, mutta julkinen paine tietyiltä Yhdysvailtainja maailmanmarkkinoiden alueilta estää edelleen näiden teknologioidenkaupallistamisen.

Yksityisten yritysten halu muokata perunalajikkeita geeniteknisesti onvaikuttanut myös perunan lajikesuojaukseen Yhdysvalloissa. Aikaisemminjulkisesti rahoitetut perunan tutkimusohjelmat yliopistoissa eivät pitäneetlajikesuojausta tärkeänä, vaan perimä oli avoimesti jalostajienkäytettävissä. Nykyään lajikkeita on suojattu hanakammin, jotta yritystengeenitekninen lajikkeiden muokkaus ja sen jälkeen niiden yksityinen suojausehkäistäisiin. Toisena syynä kasvilajikkeiden suojaukseen on yliopistoillekohdistetun rahoituksen väheneminen ja investointien uudelleensuuntaaminen.

Yksityistä ja julkista tutkimusta

Amerikkalaista perunantutkimusta on sekä yksityistä että julkista.Yksityinen tutkimus on taloudellista voittoa tavoittelevaa, jossa uuttatietoa kehitetään ja tiedonvaihto rajoittuu tavallisestirahoittajaverkostolle ja osakkaille. Julkisen sektorin tutkimus tapahtuuyleensä Yhdysvaltain maatalousministeriön (USDA) ohjauksessa taiosavaltioiden yliopistoissa. Koko maassa on noin 10 ministeriön tukemaaperunantutkimusyksikköä ja osavaltiotasolla perunaa tutkitaan 30-40yliopistossa.