Ministeri varoittaa kahdesta erilaisesta tukijärjestelmästä

– Tavoitteena on edelleen Etelä-Suomen pitkäkestoinen tuki sekä se, ettämaahamme ei synny kahta erilaista maatalouspoliittista järjestelmää,painotti maa- ja metsätalousministeri JUHA KORKEAOJA Suomen jaEU-komission välisiä 141-tuen jatkoa koskevia neuvotteluita. – Niin kauanneuvotellaan, että tällainen tilanne vältetään. 141-ratkaisu koskee Etelä-Suomen kotieläintuotantoa ja kasvihuonetuotantoa sekä vihannesten varastointitukea.Ministeri puhui tänään torstaina Oulussa sekä OP-ryhmän valtakunnallisessa Eloistunnossa ettätänään avautuneessa Farmari-maatalousnäyttelyssä.

Suomen ja EU-komission välisissä 141-tuen jatkoa koskevissa neuvotteluissaei kesän aikana ole päästy ratkaisuun ja neuvotteluja jatketaan syksyllä. -Komission ja Suomen välillä on edelleen tukien tasoa, luonnetta ja kestoakoskevia näkemyseroja, ministeri totesi. Hän muistutti, ettätukiratkaisussa kyse ei ole vain eteläisen Suomen kansallisen tuenjatkosta, vaan ratkaisu heijastuu koko maan tukijärjestelmiin.

Rakennetta kehitettävä jo komissionkin vaatimuksesta

Maamme maatilojen keskimääräinen peltoala on tällä hetkellä runsaat 30hehtaaria eli puolta enemmän kuin vielä viime vuosikymmenen puolivälissä.Samoin kotieläinyksiköt ovat entistä suurempia. Korkeaoja pitää maataloudenrakenteen kehittämistä välttämättömänä, jotta selvitään yhä kiristyvässäkilpailutilanteessa. Myös komissio on painottanut maataloudenrakennekehitystä. – Komissio pitää tilarakenteen nykyistä voimakkaampaakehittämistä suorastaan edellytyksenä sille, että tulotukea koskevissaneuvotteluissa löydetään yhteinen näkemys.

Korkeaoja kuitenkin painottaa, että rakennekehitys ei saa johtaaperheviljelmille pohjautuvan maatalouden loppumiseen. Suurten tilojenrinnalla tarvitaan pieniä ja monitoimisia tiloja. Jo hallitusohjelmassa onmaatalouden rakenteen kehitystavoitteeksi asetettu kestävällä tavallakilpailukykyinen maatila. Ministerin mukaan tällainen tila hyödyntäänykyteknologiaa huomioiden samalla ympäristönäkökohdat sekä eläintenhyvinvoinnin ja oman jaksamisensa.

Eduskunta saa maatalouspoliittisen selonteon

Syksyn aikana Suomessa valmistellaan se tapa, jolla EU:n yhteisenmaatalouspolitiikan uudistukset meillä toteutetaan. Juhannusviikollasyntyneen ratkaisun mukaan osa maataloustuista irrotetaan tuotannosta.Valmisteluja tehdään Korkeaojan mukaan hyvässä yhteistyössätuottajajärjestöjen kanssa. Yksi päätettävistä asioista on se, milloin uusijärjestelmä otetaan meillä käyttöön. Onko vuosi 2005 vai lykätäänkötoimeenpano aina vuoteen 2007?

Kesän jälkeen Suomessa on Korkeaojan mielestä aloitettava ennakkoluulotonkeskustelu siitä, mihin suuntaan maatilataloutta ja maaseutuyrittämistähalutaan ja aiotaan kehittää. Kun kaikki maamme maataloutta koskevatsopimusratkaisut on selvillä, maa- ja metsätalousministeriö valmisteleeeduskunnalle annettavan maatalouspoliittisen selonteon. Siinä linjataanmaatalouden kehittämistä unionin uudistetun maatalouspolitiikan sekäkansallisten tukijärjestelmien asettamissa rajoissa. – Tämän linjauksentulee perustua suomalaisten vahvaan tukeen, ministeri Korkeaoja sanoi.